Helsepersonells plikt til å jobbe – og ansvaret for å informere

Informasjonen som har betydning for helsepersonellets hverdag, må være tydelig og lett tilgjengelig. Det er ikke de ansattes oppgave å lete rundt for å finne hva som egentlig gjelder.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fire år gammel.

Mildrid Haugrønning Søndbø

Innlegg: Mildrid Haugrønning Søndbø, sykepleier og leder i Rådet  for sykepleieetikk i NSF

I DAGENS MEDISIN (16. mars) drøfter advokatene Børje L. Hoff og Claus Holm Isaksen spørsmålet om hvorvidt helsepersonell kan nekte å jobbe med koronapasienter. Dette er en respons på deres gode og informative kronikk.

Som leder i Rådet for sykepleieetikk i NSF vil jeg også benytte muligheten til å formidle at jeg er utrolig stolt over den store og entusiastiske legegruppen vi har. Takk for at dere står på!

I forlengelsen av de problemstillinger som er belyst i kronikken, har jeg to spørsmål.

EN DEL AV JOBBEN. For leger og sykepleiere er behandlingen av pasienter med smitte noe vi er vel vant med. Det er utarbeidet prosedyrer for ulike varianter, og vi er drillet i å håndtere dette uten selv å bli smittet.

Hvem har myndighet til å forvente at helsepersonell skal behandle pasienter med Covid-19 uten riktig verneutstyr?

Jeg har aldri hørt om at det har manglet smittevernutstyr i de årene jeg har jobbet som sykepleier. Altså har utstyret vært på plass, og tanken på å nekte og gå inn på et smitterom, har aldri vært tema. Det har vært – og det er – en del av jobben vår.

ETISKE DILEMMAER. Som leder i Rådet for Sykepleieetikk er mandatet blant annet å påvirke den offentlige debatten i saker av etisk karakter. Dette er årsaken til at jeg nå griper pennen.

Ved enkelte enheter står helsepersonell midt i etiske dilemmaer de så gjerne skulle ha vært spart for. Hverdagen er tøff nok som den er – med høyt arbeidspress og lite fritid for mange. Hvem har myndighet til å forvente at helsepersonell skal behandle pasienter med Covid-19 uten riktig verneutstyr?

Jeg vil minne om at det også finnes en Forskrift om smittevern i helse- og omsorgstjenesten.

LIV OG HELSE? Det andre spørsmålet er angående § 2-3 (c) i Arbeidsmiljøloven: «Arbeidstaker skal avbryte arbeidet dersom arbeidstaker mener at det ikke kan fortsette uten å medføre fare for liv eller helse».

Gjelder dette fortsatt?

Advokatene Børje L. Hoff og Claus Holm Isaksen skriver i kronikken: «Det skal etter vår vurdering svært mye til før helsepersonell kan nekte å behandle koronapasienter, dersom arbeidsgiver har gjort en god risikovurdering og tilrettelagt for arbeidet med godt verneutstyr».

Ja, her er vi helt på linje.

VEIEN VIDERE. Administrerende direktører og rådmenn leder kunnskapsbedrifter, og god informasjon er av stor betydning i en travel hverdag. Lederne her har mange entusiastiske og gode medarbeidere som er svært selvgående. Men informasjonen som har betydning for hverdagen, må være tydelig og lett tilgjengelig. Det er ikke de ansattes oppgave å lete rundt for å finne hva som egentlig gjelder.

Dette fungerer sikkert optimalt i enkelte enheter, men ikke over alt.

Ingen oppgitte interessekonflikter

Powered by Labrador CMS