Gull og grønne resepter – ut ifra pasientopplevelser

Hvis pasientopplevelser er det nye gullet, bør vi ikke nedlegge Norsk nakke- og ryggregister (NNRR), men heller styrke nybrottsarbeidet – og øke antallet poliklinikker som bruker det.

Publisert
Maja Wilhelmsen
Maja Wilhelmsen

Innlegg: Maja Wilhelmsen, overlege ved Fysikalsk Medisinsk poliklinikk, Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) og vikarierende registerleder ved Norsk nakke og ryggregister (NNRR)

I DAGENS MEDISIN (03/2020) skriver Christer Mjåset, under tittelen «Pasientopplevelser – det nye gullet», at USA er «langt fremme på elektronisk rapportering av pasientopplevelser. Dette er gull verdt i møte med den enkelte pasienten».

Videre skriver Mjåset at vi i Norge har flere medisinske registre som også samler inn data om pasientopplevelser, men stort sett på papir. Han argumenterer for at elektronisk innsamling av pasientopplevelser er fremtiden for å skreddersy tiltak i konsultasjonen med den enkelte.

KVALITET I FARE. Norsk nakke- og ryggregister er et nasjonalt kvalitetsregister som har som mål å bedre kvaliteten på pasientbehandlingen ved de tverrfaglige nakke- og ryggpoliklinikkene i spesialisthelsetjenesten. Registeret er et ikke-kirurgisk tjenesteregister. Målgruppen er alle voksne pasienter med nakke- og ryggproblemer som utredes ved de tverrfaglige nakke- og ryggpoliklinikkene ved sykehusene. Vi var det første registeret til å samle inn direkte elektroniske data om pasientens opplevelse av sin sykdom forut for utredningskonsultasjonen.

I disse dager vurderer man å nedlegge Norsk nakke- og ryggregister. Ikke bare vil det svekke muligheten til å jobbe for et likeverdig tilbud i landet, det vil også svekke kvaliteten på de individuelle møtene med dem som plages med smerter i nakke og rygg.

GULE FLAGG. Det fungerer i dag slik at når pasienten kommer inn til utredning, får vi klinikere umiddelbart opp en tabell fra registeret med resultater vedrørende funksjon, smerteintensitet, emosjonelle utfordringer, mål på frykt og opplevd helse, med mer. Beregningene er markert i farger, hvor grønt er normalt, gult er lett utenfor normalområde og rødt viser alvorlig avvik.

En nedlegging vil svekke muligheten til å jobbe for et likeverdig tilbud i landet og senke kvaliteten overfor dem som plages med smerter i nakke og rygg

Muskelskjelettlidelser står for 50 prosent av alle sykmeldinger og rygglidelser er vanligste årsak til uførepensjon hos personer under 40 år. De fleste pasienter har uspesifikke rygglidelser. Akutt skal disse pasientene trygges, lære om vanlig forløp og oppfordres til vanlig aktivitet. Dersom smerter vedvarer, skal trening anbefales. CBT, medikamenter og tverrfaglig rehabilitering skal videre vurderes. Man vet at det ikke er grad av smerte eller funn på MR som er mest avgjørende for prognosen, men gule flagg som nedsatt funksjon som gir tap av arbeidsevne, frykt, emosjonelle utfordringer og pessimistisk framtidstro.

GRØNN RESEPT. Derfor er denne elektroniske registeringen av flere gule flagg gull verdt i møte med den enkelte pasient. Vi som helsepersonell får raskt et overblikk og kan sammen med pasienten kartlegge hva dette betyr for pasienten selv. Dette er et flott verktøy når man skal velge ut hvilke pasienter som klarer seg med enkle tryggingstiltak og anbefaling om å gå hjem med «grønn resept» om å komme i gang med trening samt oppfordring om å stå i jobb.

Det er viktig ikke å sykeliggjøre dem som faktisk har en god prognose med enkle tiltak. Lyser det flere kolonner med gult og rødt imot oss når pasienten kommer til utredning, bør man ofte tenke litt mer sammensatt.

De som er redd for å bevege seg, har falt ut av jobb eller som har emosjonelle utfordringer, fanges raskt opp og kan derfor lettere vurderes til CBT, gruppebehandling og andre mer intensive tiltak.

JA TIL MER GULL! Ledelsen ønsker å ha et register for å monitorere kvalitet mellom enheter. Som lege mener jeg at registeret også bidrar til å øke kvaliteten på jobben jeg gjør i møte med pasienten. Dette gir bedre grunnlag for refleksjon rundt utfordringene og i valg av tiltak. Resultatene registreres enkelt i journalen til pasienten og bedrer dermed dokumentasjonen.

Hvis pasientopplevelser er det nye gullet, bør vi ikke nedlegge vårt register, men heller styrke dette nybrottsarbeidet og øke antallet poliklinikker som bruker det.

Ingen oppgitte interessekonflikter

Dagens Medisin 05/2020, fra Kronikk og debatt-seksjonen

Powered by Labrador CMS