Ferie, Sverige – og skolen

Vi vet fortsatt ikke hvor mye immunitet i befolkningen som trengs til å kontrollere den andre koronabølgen, og hvor effektiv lokal spredningskontroll er.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn tre år gammel.

Jörn Klein

Innlegg: Jörn Klein, professor i mikrobiologi og smittevern ved Institutt for sykepleie- og helsevitenskap, Universitetet i Sørøst-Norge

DEN SVENSKE infeksjons- og dødsraten til dags dato er mange ganger høyere enn i resten av Skandinavia. Når vi tenker på nøkkelordet «flokkimmunitet», er det også et faktum at alle i hele verden er fremdeles langt fra det. Immuniteten er fremdeles i det ensifrede området – også Sverige.

Selvfølgelig finnes det veldig sterke lokale variasjoner – lite i Skåne og mye der det var mer alvorlige utbrudd. Men totalt sett er det ikke så mye. Vi vet fortsatt ikke hvor mye immunitet i befolkningen som trengs til å kontrollere den andre koronabølgen, og hvor effektiv lokal spredningskontroll er.

SYKDOM HOS BARN. Men vi kan lære fra den svenske situasjonen. Sverige var det eneste landet i Europa som ikke stengte alle skolene. Sverige stengte videregående skoler, bare grunnskolen og barnehager var åpen.

Men svenskene håndterte det relativt bekymringsløst fordi barna selv viser mindre alvorlige symptomer. Nå kommer flere studier som viser at også barn kan få langtidsskader og alvorlige sykdommer.

Etter hvert få vi både for Norge og Sverige flere resultater fra antistoffstudier (seroprevalens). Men problemet er alltid: Disse antistoffstudiene, der du sammenligner voksne og barn, oppsto alltid under skolestenging, og barna kan bare ha blitt smittet i husholdningen.

INFEKSJONSAKTIVITET. Og alt vi kan se er infeksjonsaktiviteten i husholdninger. Barna er hjemme og møter ikke andre barn, mens de voksne gå i butikken og på jobb. Det er mer sannsynlig da å ha blitt smittet i sin yrkesaktivitet blant kolleger og bekjente. Noe som resulterer i at voksne har en høyre seroprevalens enn barn.

Skoleåpningen i Norge er alt for tidlig for å vise effekt i slike studier, men i Sverige kunne vi se situasjonen med åpne skoler. Vi har en seroprevalens på 2,9 prosent blant 65 til 95 åringer, det vil si de som faktisk er mest rammet av sykdommen.

Det er feil å angripe individer for beslutninger som flere har truffet

Dette tilsvarer det vi ser og forventer i andre europeiske land. Vi ligger enda litt lavere i Norge i gjennomsnitt. Men det er alderskullet i Sverige, som også intuitivt beskytter seg mot infeksjon. Da er den store gruppen, 20 til 64 år gammel, med 6,5 prosent. Så det er mye mer enn i Norge. Og barn mellom 0 og 19 år som viser en seroprevalens av 7,5 prosent.

FLOKKIMMUNITET. Dessverre er man fortsatt veldig langt unna flokkimmunitet – hverken i Sverige eller i Norge.

For det andre tenker jeg at denne svenske undersøkelsen gir oss et hint på om det som kommer å skje i skolene etter feriene her i Norge.

INDIVIDKRITIKK. Så vill jeg også si en ting angående Anders Tegnell, som blir kritisert som individ. Jeg kjenner han ikke personlig, men vet fra egen erfaring at det er utrolig krevende å bli angrepet som individ på grunn av faglige vurderinger. Det er selvfølgelig en forferdelig situasjon at han står alene som ansvarlig. Han er vitenskapsmann, og han tok helt sikkert ikke beslutninger alene.

Jeg kritiserer den svenske strategien og ønsker meg mer ydmykhet fra kollegene også fra FHI om den norske situasjonen, men det er feil å angripe individer for beslutninger som flere har truffet.

Interessekonflikter: Jörn Klein oppgir at han er programansvarlig for Norges eneste utdanning innen smittevern på masternivå.

Referanse: www.folkhalsomyndigheten.se/contentas-sets/6561cbb8fcb8435788fb69f5fd1b4356/seroepi-demiologiska-studier-genomgangen-covid-1-delrap-port-1.pdf

Powered by Labrador CMS