Et spørsmål om tillit

Apotekfarmasøyter tåler tydeligvis mye – bortsett fra at noen stiller spørsmål om virksomheten deres.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn to år gammel.

Tor Atle Rosness

Innlegg: Tor Atle Rosness, lege og seniorrådgiver ved Folkehelseinstituttet (FHI)

GOD DEBATT ER viktig, og derfor takker undertegnede for innleggene fra Helene Gombos/Tonje Krogstad og Hilde Ariansen og medforfattere.

Begge har flere vettuge poenger, men ingen av dem tar seg helt bryet med å svare ordentlig på kjerneproblemet som ble løftet frem i min kronikk i Dagens Medisin (07/2022): At de som driver med utbredt kommersialisme i helsesektoren, ikke nødvendigvis skaper tillit hos leger.

Som sagt stoler heller ikke de fleste leger på andre leger som driver samvittighetsløs reklame for kommersielle produkter. Dr. Oz i USA utmerker seg på den fronten, men det finnes flere norske eksempler. 

KJENT KRITIKK. Noen påstander må det ryddes opp i, for det kan virke som om Gombos og Krogstad eller Ariansen og medforfattere har feiltolket deler av debattinnlegget, særlig når undertegnedes arbeidsplass tas med i svarinnleggene. Det kommer tydelig frem i slutten av kronikken at dette er egne meninger, blant annet basert på det å være pasient, kunde og tidligere fastlege.

Det handler ikke om å mistenkeliggjøre noen, men om å kalle en spade for en spade

En slik stipulert avklaring kom ikke fra Ariansen og medforfattere, og hele svarinnlegget kan da oppfattes som representativt for hva Apotekforeningen og de tre navngitte apotekene mener. Debattilsvaret inneholder lite selvkritikk om at profitt kommer først når det gjelder apotekvirksomhet – til tross for at dette er kjent kritikk.

Gombos og Krogstad er mer nyanserte. De ramser opp flere gode tiltak i apotekene, som blant annet å satse på mer forskning, men innrømmer at noen produkter er milevis unna apotekets «kjernedrift» – hvor det mangler god evidens, men like fullt selges til intetanende kunder. Skribentene opplyser derimot ikke om innlegget er basert på egne meninger, eller om innholdet representerer respektive arbeidsplasser.

NÆR FREMTID. Forhåpentligvis kan fastleger begynne å stole mer på apotekfarmasøyter i nær fremtid. Men bortforklaringer, stråmannsargumentasjon og dulgte personangrep er ikke med på å bøte på problemet om manglende tillit.

Stoler apotekfarmasøyter blindt på Dr. Oz og lignende legeskikkelser? Dette handler ikke om å mistenkeliggjøre noen, men å kalle en spade for en spade.


Tilleggsinformasjon: Artikkelforfatteren oppgir ingen interessekonflikter, men presiserer at meningene i artikkelen er hans egne, og ikke et uttrykk for arbeidsgivers synspunkter.

Powered by Labrador CMS