Er Helsedirektoratet kunnskapsløst – eller arrogant?

I et informasjonsmøte er det vanlig å kunne stille spørsmål. Dette anser Helsedirektoratet som helt unødvendig.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

Innlegg: Pål Gjerden, dr.philos. og overlege ved Psykiatrisk klinikk, Sykehuset Telemark

FRA 1. SEPTEMBER endres Psykisk helsevern-loven på to viktige punkter. For å kunne gripe inn med tvangstiltak overfor alvorlig psykisk syke pasienter, vil det ikke lenger være nok at pasienten er psykotisk; han eller hun må også mangle samtykkekompetanse. Dette gjelder både tvangsinnleggelser og tvangsmedisinering.

Samtykkekompetanse er et uklart begrep. Det skal likevel vurderes akutt, og det skal være åpenbart at pasienten mangler samtykkekompetanse for å kunne gripe inn med tvang. Det er ikke lov å være i tvil, og det er heller ikke lov å bruke tid på vurderingen.

Fare for pasientens helse skal heller ikke lenger være et argument for tvangsbruk, bare fare for eget liv eller fare for andres liv eller andres helse.

UKLARHETER. Det er mange uklarheter tilknyttet både tolkninger og konsekvenser av disse endringene. Jeg nevner to: Kontrollkommisjonen er klageinstans ved tvangsinnleggelser mens fylkesmannen er klageinstans for tvangsbehandling. Begge skal vurdere samtykkekompetanse. Hva skjer hvis de er uenige? Gjelder den ene uavhengig av den andre, eller er det en av dem som får definisjonsmakt?

Observasjonsparagrafen i Psykisk helsevernloven (§3.2) tillater innleggelse på tvang i inntil 10 dager for å avklare mistanke om en alvorlig sinnslidelse. For å kunne anvende denne paragrafen etter 1. september, kan legen være i tvil om pasienten er psykotisk, men må være helt sikker på at pasienten ikke er samtykkekompetent. I hvilke situasjoner er dette mulig?

BANALT. Helsedirektoratet har invitert til informasjonsmøter om disse endringene, beregnet på personer med erfaring og ansvar for å forholde seg til Psykisk helsevern-loven, både faglig ansvarlige, kontrollkommisjoner og fylkesmenn.

Jeg var til stede på et slikt møte 16. juni. Det ble tydelig formidlet at dette ikke var et diskusjonsmøte, men et informasjonsmøte. Å stille spørsmål, var helt unødvendig.

De få som likevel insisterte på å ta ordet, snakket til det tomme intet. Ut over en oppsummering av endringene, som alle kjente til på forhånd, var det meste av innholdet i møtet selvfølgeligheter og banaliteter.

ARROGANSE. Tror avdeling Psykisk helsevern og rus i Helsedirektoratet at alle problemstillinger rundt den reviderte Psykisk helsevern-loven er avklart – eller uviktige? Tror de at psykiatere bare ønsker å krangle hvis de får anledning til å belyse og drøfte konsekvensene av disse endringene?

Er det kunnskapsløshet eller arroganse som dominerer i Helsedirektoratet? Det ser ut som om det er begge deler.

Ingen oppgitte interessekonflikter

Kronikk og debatt, Dagens Medisin 13/2017

Powered by Labrador CMS