Dialysepasienter bør vaksineres på sykehuset

Pasienter i hemodialyse er i en særskilt situasjon og bør slippe at vaksineringen går gjennom kommunen. Deres hyppige reisefrekvens til og fra sykehus utgjør dessuten en risiko for spredning av koronaviruset.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn to år gammel.

Jon Anker Lisberg Sarpebakken
Jon Anker Lisberg Sarpebakken

Innlegg: Jon Anker Lisberg Sarpebakken, kommunikasjonsansvarlig i Landsforeningen for nyrepasienter og transplanterte (LNT)
Lars Skar, styreleder i LNT

MENS ALLE HAR fått beskjed om å holde seg så mye hjemme som mulig under pandemien, har pasienter i hemodialyse måttet fortsette å reise til og fra sykehuset minst tre ganger i uken, uke ut og uke inn.

Dette er pasienter som har høy risiko for alvorlig forløp og død ved covid-19-smitte.

Lars Skar
Lars Skar

UROVEKKENDE. Dødeligheten blant dialysepasienter er urovekkende høy. Internasjonale tall viser en dødelighet på minst 20 prosent. Data fra Norsk nyreregister per 28. januar viser at tallene er overførbare til Norge, selv om det er små tall. I Norge har det blitt registrert 25 covid-19-tilfeller blant dialysepasienter og fem dødsfall, ifølge tall som Landsforeningen for nyrepasienter og transplanterte har innhentet fra Norsk nyreregister.

Dialysepasienter er en gruppe med høy grad av samsykelighet, og bør prioriteres for vaksine så raskt som mulig.

UTMATTENDE. Disse pasientene er allerede på sykehuset tre ganger i uken, og mange har i stor grad isolert seg ellers under pandemien. Dialysebehandling er en utmattende livsstil i seg selv, blant annet på grunn av den hyppige reisefrekvensen. Dialysepasienter bør derfor slippe ytterligere eksponering ved å bli vaksinert via kommunen. Vi vet at mange dialysepasienter får satt den årlige influensavaksinen i forbindelse med dialysen. Det samme burde gjelde for vaksine mot covid-19.

Dialysebehandling er en livsviktig behandling som ikke kan avlyses eller utsettes. Mens andre pasienter kan utsette behandlingen en uke eller to, må dialysepasienter møte opp for behandling – også hvis de har symptomer.

RISIKO FOR SPREDNING. I Norge reiser over 1300 hemodialyse-pasienter til og fra sykehuset minst tre ganger i uken. Dette utgjør 7800 ukentlige turer der personer i risikogruppen eksponeres for smitterisiko.

Mange dialysepasienter får satt den årlige influensavaksinen i forbindelse med dialysen. Det samme bør gjelde for covid-19-vaksineringen – også for å unngå risiko for smittespredning

Disse pasientenes hyppige reisefrekvens til og fra sykehuset representerer dessuten en risiko for stor spredning av covid-19. Hvis én pasient uvitende møter opp for dialysebehandling med covid-19, kan det i sin tur føre til at pasienter, helsepersonell og taxisjåfør blir smittet.

Vi erfarer at både pasientene selv – og helsepersonell ved dialyseavdelingene – er frustrert over at vaksineringen ikke kan organiseres på dialyseavdelingen.


Ingen oppgitte interessekonflikter

Powered by Labrador CMS