Den «nye» fastlegen kan få en enklere kabal

Den nye fastlegens skisserte arbeidsuke gir mulighet for bedre autonomi og fleksibilitet.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn tre år gammel.

Knut Hjortaas

Innlegg: Knut Hjortaas, spesialist og veileder i allmennmedisin, Ringerike

JEG HAR fulgt min pasientpopulasjon i nær 30 år. Sammenlignet med da fastlegeordningen ble innført i 2001, har arbeidsforholdene endret seg, særlig de siste fem-seks årene.

DEN «GAMLE» FASTLEGEN. Litt skjematisk hadde den gamle fastlegen i full stilling 1500 pasienter på listen, arbeidet fire kurative dager på kontoret og hadde den femte dagen til administrative oppgaver og bistand til kommunens behov.

En kurativ kontordag med kontinuerlig pasientkontakt ble avrundet med en drøy times kontorarbeid og vi var stolte av å bruke cirka 80 prosent av arbeidstiden i direkte kontakt med pasientene våre - mer enn noen av våre sykehuskolleger.

DEN «NYE» FASTLEGEN. Den «nye» fastlegens situasjon er annerledes. Én dag klinisk pasientarbeid genererer nå minst én dag kontorarbeid. Konsekvensen er da at en «full» stilling som fastlege må bety halvert pasientliste, 750 pasienter. Arbeidsuken vil forslagsvis se slik ut:

  • 15 timer kurativt tilstede på kontoret.
  • 15 timer hjemmekontor som inkluderer e-konsultasjoner og videokonsultasjoner. Det vil si pasientkontakt i ny drakt.
  • 7,5 timer, som før, til kontoradministrasjon og kommunale oppgaver hvor også legevakt bør tas inn i regnestykket.

MÅ ØKE TILSKUDD. En forutsetning er at når pasientpopulasjonen halveres, må per capita-tilskuddet tilsvarende dobles. Antall leger på kontoret må også dobles. Den andre forutsetningen er at en tolege-praksis fort må bli en firelege-praksis for å kunne levere samme tjeneste til befolkningen.

Nye legestillinger i etablerte praksiser kan være LIS1, ALIS , eller vikarer i en fleksibel ordning.

MER FLEKSIBILITET. Den «nye» fastlegens skisserte arbeidsuke gir mulighet til bedret autonomi og fleksibilitet.

Særlig unge kolleger i en småbarnsfase vil nok finne dette interessant, da dette vil bety at det vil være færre arbeidstimer legen behøver å være fysisk til stede på kontoret, og at de resterende hjemmekontor-timene lettere kan tilpasses den øvrige privatlivskabalen.

Artikkelforfatteren oppgir ingen interessekonflikter. 

Powered by Labrador CMS