GODE NYHETER: Det har nå gått to uker siden AstraZeneca-vaksinen ble satt på pause, og det er ikke meldt om flere tilfeller av vaksinerte personer med lignende sykdomsbilde som de innlagte pasientene ved OUS. - Det er godt nytt, sier Steinar Madsen i Statens legemiddelverk. Foto: Vidar Sandnes

GODE NYHETER: Det har nå gått to uker siden AstraZeneca-vaksinen ble satt på pause, og det er ikke meldt om flere tilfeller av vaksinerte personer med lignende sykdomsbilde som de innlagte pasientene ved OUS. - Det er godt nytt, sier Steinar Madsen i Statens legemiddelverk.

Foto: Vidar Sandnes

Ingen nye meldinger om sjelden tilstand etter vaksinering

Statens legemiddelverk har ikke fått flere meldinger om den sjeldne kombinasjonen av symptomer som er påvist etter vaksinasjon med AstraZeneca-vaksinen.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn to år gammel.

Torsdag 11. mars ble vaksinering med AstraZenecas koronavaksine satt på vent. Bakgrunnen var meldinger om at et spesielt sykdomsbilde hadde inntruffet hos pasienter som hadde mottatt AstraZenecas koronavaksine.

I Norge har det vært meldt om fem pasienter som har vært innlagt ved Rikshospitalet og en helsearbeider på Tynset, som har hatt ulike varianter av et sykdomsbilde med blodpropp, blødninger og lavt antall blodplater.

– Vi har heldigvis ikke fått flere meldinger om disse uvanlige og alvorlige bivirkningene. Det er iallfall godt nytt, sier medisinsk fagdirektør Steinar Madsen til Dagens Medisin.

– Risikoen er mer eller mindre over

Den er nå to uker siden AstraZenecas vaksine ble satt på pause.

– Vi forventer at risikoen for disse hendelsene er mer eller mindre over etter 14 dager, så det at vi ikke har fått inn flere meldinger om dramatiske hendelser, er gledelig. Men vi vil fortsette overvåkningen. Det er en intens overvåkning og det er veldig viktig at leger og pasienter melder ifra.

479 meldinger om alvorlige bivirkninger

Statens legemiddelverk har som oppgave å registrere og gjennomgår meldinger om bivirkninger i forbindelse med koronavaksinering.

Ifølge siste oppdatering om bivirkningsmeldinger torsdag ettermiddag, er det til nå sendt inn 9200 meldinger om mistenkte bivirkninger. 

Av disse er 4664 meldinger behandlet av SLV, og av disse er 479 er klassifisert som alvorlige og 4185 er klassifisert som lite alvorlige. 

"Flertallet av meldingene gjelder vanlige og forventede bivirkninger, slik som smerter på stikkstedet, hodepine, generell uvelhetsfølelse med feber, tretthet, kvalme og smerter i kroppen", skriver SLV i en pressemelding.

Variasjoner av samme sykdomsbilde

Det til sammen meldt om 30 tilfeller av den sjeldne tilstanden i flere land har Madsen tidligere uttalt til Aftenposten.

– Ikke alle tilfellene er like, men det er variasjoner med mange fellestrekk. Noen har for eksempel veldig lave blodplater, andre ikke i like stor grad. Sinusvenetrombose har gått igjen hos mange pasienter.

Sinusvenetrombose, også kalt cerebral venetrombose, er en blodpropp i de store venekanalene i hjernen.

Flere undersøkelser

Ifølge Madsen har pasientene ikke gått på samme medikament i utgangspunktet og de har heller ikke fått vaksiner med samme produksjonsnummer. Tilstanden har rammet begge kjønn.

– Hva vet vi om årsaken til den sjeldne tilstanden, og hva gjenstår det å finne ut?

– Det virker som om norske og tyske eksperter er ganske enige om hva som skjer når man blir dårlig, men man trenger mer kunnskap om hva som setter i gang denne prosessen hos enkelte pasienter. Det forskes det nå mye på. Det gjøres for eksempel genetiske undersøkelser – man ser på alle mulige årsaker.

Ny avklaring fredag

Torsdag ble det klart at Danmark fortsetter med en pause i vaksineringen med AstraZeneca-vaksinen i tre uker til. Sverige gjenopptar vaksineringen, men kun for personer over 65 år. Folkehelseinstituttet har opplyst at det vil komme en avklaring om vaksinen i morgen fredag.

Powered by Labrador CMS