FOKUS PÅ RUTINER: – Vi har vært opptatt av at det må være gode rutiner, som testing og isolering av pasienter, og tilgang på smittevernutstyr, slik at vi slipper å sette helsepersonell i karantene, sier Marit Hermansen (t.v.) i Legeforeningen.

Foto: Vidar Sandnes/Getty Images

Over 600 sykehusansatte i koronarelatert fravær i Helse Sør-Øst

Økende smitte i befolkningen følges av en økning i antallet sykehusansatte som er i karantene og syke.– Dersom mange helsepersonell er i karantene, øker presset på dem som er på jobb, sier Marit Hermansen i Legeforeningen, som er bekymret for følgene av økt smittepress generelt og ansatte i karantene.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn tre år gammel.

De siste ukene har det vært en kraftig økning i påviste smittetilfeller i Norge. Torsdag kom statsminister Erna Solberg med en oppfordring til alle om å holde seg mest mulig hjemme. Statsministeren uttrykte også at hun frykter for reservekapasiteten ved sykehusene. Fredag har både Oslo og Bergen innført strenge tiltak.

88 pasienter er nå innlagt med bekreftet covid-19 i sykehusene og åtte pasienter får respiratorbehandling, viser den daglige oversikten til Helsedirektoratet.

Samtidig viser tall fra de regionale helseforetakene at mange sykehusansatte har covid-19-relatert fravær.

Helse Sør-Øst er det største regionale helseforetaket og over tid hatt flest ansatte i karantene.

200 flere i karantene

686 sykehusansatte hadde fravær knyttet til covid-19 torsdag, opplyser Helse Sør-Øst til Dagens Medisin fredag ettermiddag.

RHF-et kjører utregningen av ansattes fravær grunnet covid-19 ukentlig på torsdager, men tallene foreligger ikke før dagen etter.

Dette er 199 flere ansatte med fravær enn én uke før, da antallet var under 500.

Det covid-19-relaterte fraværet inkluderer blant annet karantene som følge av sykt barn, egenmelding om karantene og sykemelding.

200 av de ansatte som var borte fra jobb, hører til på Oslo universitetssykehus (OUS). Dernest kommer Vestre Viken (121) og Akershus universitetssykehus (Ahus) (107).

Speiler smittesituasjonen

– En økning i antallet helsepersonell som er i karantene, er et speilbilde av en økende smitte i samfunnet, sier president Marit Hermansen i Legeforeningen til Dagens Medisin.

Hun mener at det ikke er uventet at det er flere som har covid-19-relatert fravær når smitten har økt, men poengterer at det at mange er i karantene ikke betyr at de er smittede.

Legelederen viser til at Folkehelseinstituttet la ut funn om fordelingen av smitte i ulike yrkesgrupper, viste en høy andel smittede blant helsepersonell i vår, men at andelen så har blitt redusert. 

– Øker presset

– Vi har vært opptatt av at det må være gode rutiner, som testing og isolering av pasienter, og tilgang på nok smittevernutstyr, slik at vi slipper å sette helsepersonell i karantene, sier Hermansen.

Hun er bekymret for konsekvensene av økt smittepress generelt, og flere ansatte i karantene, for arbeidsforholdene i sykehusene.

– Dersom mange helsepersonell er i karantene, øker presset på dem som er på jobb.

50 flere på én uke i nord

Alle de regionale helseforetakene publiserer tall på antall ansatte som er i karantene, men det byr på utfordringer å sammenligne tall fra RHF-ene ettersom de rapporterer tall på ulike tidspunkt.

I Helse Nord var 97 sykehusansatte i karantene torsdag. Også her har det vært en økning den siste tiden. Mandag var antallet 58.

Helse Midt-Norge opplyste onsdag at 26 sykehusansatte var i karantene. I Helse Vest er 180 ansatte i karantene per fredag.

Kommunikasjonsavdelingen i Helse Sør-Øst opplyser til Dagens Medisin at RHF-et ikke har noen kommentar til fraværstallene fredag ettermiddag.

Powered by Labrador CMS