Illustrasjonsbilde av covid-19-viruset

WHO: Millioner av leveår tapt til korona

Hundrevis av millioner av leveår gikk tapt under koronapandemien, melder Verdens helseorganisasjon (WHO).

Publisert

Nesten 337 millioner år som kunne vært levd, gikk tapt de to første årene av pandemien fordi millioner av mennesker døde tidligere enn de skulle, har WHO beregnet.

I den årlige helserapporten til WHO kommer det også fram at det er en kraftig økning av ikke-smittsomme sykdommer som hjertesykdom, kreft og diabetes.

Men det mest dramatiske funnet er dataene fram til og med 2021 om hvor mange leveår koronaviruset kostet verden.

20 millioner døde uoffisielt

Offisielt døde 7 millioner mennesker av viruset, men uoffisielt var det virkelige tallet på dødsfall under den verdensomspennende pandemien trolig nærmere 20 millioner.

I årene 2020 og 2021 registrerte WHO 5,4 millioner dødsfall fra korona, men data om overdødelighet i de samme årene tyder på at 14,9 millioner mennesker døde på grunn av krisen.

Enda mer dramatisk er funnet om at 336,8 millioner leveår, år som kunne vært levd, gikk tapt globalt.

– Det er som å miste 22 leveår for hvert overflødige dødsfall, sier Samira Asma, WHOs assisterende sjef for data og statistikk.

Tilbakegang

Rapporten viser også store sosiale ulikheter i spredningen av koronatilfeller og koronadødsfall, ikke minst på grunn av manglende tilgang på vaksiner.

WHO påpeker også at pandemien fikk svært negative virkninger for mange andre helseindikatorer som hadde vist bedring gjennom mange år.

Det gjelder blant annet mødre- og barnehelse, der antall dødsfall var redusert med henholdsvis en tredel og en halvpart. Også sykdommer som tuberkulose, aids og malaria gikk ned. Forventet levealder steg fra 67 år i 2000 til 73 i 2019.

Men etter at pandemien startet, gikk antall tilfeller av tuberkulose og malaria i motsatt retning på grunn av skjev tilgang til helsetjenester og vaksinering. Det samme gjelder forventet levealder.

Powered by Labrador CMS