ETT ÅR ETTER: Pasienter som har vært tatt hånd om på intensivavdeling med covid-19 kontaktes ett år etter utskrivning. De blir deretter vurdert for gjenværende psykiatriske symptomer, som tretthet, uro, angst og depresjon.

Foto: Thinkstock

Tester atferdsterapi på pasienter som har hatt alvorlig covid-19

Svenske forskere skal undersøke effekt av atferdsterapi på personer som har vært til intensivbehandling for covid-19.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel.

Personer som har hatt så alvorlig covid-19 at de trengte intensivbehandling lider ofte av psykiatriske symptomer i etterkant, som stress, angst, bekymring og depresjon.

I en pågående studie undersøker forskere om noen form for atferdsterapi kan hjelpe, skriver svenske Dagens Medicin (krever innlogging).

– Vi vet at dette kan skje etter intensivbehandling generelt, men nå er gruppen ekstra stor, med tanke på pandemien, sier Anders Håkansson, professor i avhengighetsmedisin ved Lunds universitet og overlege i psykiatri i Malmö.

Studien utføres i samarbeid med intensivleger i Stockholm og Malmö.

I en allerede publisert studie ble den psykiske helsen til 200 pasienter undersøkt fem måneder etter utskrivning. En tredel hadde restsymptomer på traumer.

– Det fikk oss til å lure på hvor vanlige symptomene var etter et år? Men også hvordan det så ut om det ble gjort en dyptgående psykiatrisk vurdering og om målrettet behandling kunne ha effekt i tilfeller hvor symptomene vedvarte, sier Anders Håkansson til Dagens Medicin.

Behandlingsmodellen de ønsker å teste ut, er aksept-og engasjement-terapi (ACT), en nyere form for atferdsterapi.  Håkanson forteller at metoden er brukt med hell ved kroniske smerter, en situasjon der årsaken til problemet ikke forsvinner.

Den pågående studien startet rett før jul, og Håkansson og kollegene har allerede undersøkt 25 pasienter. Målet er at til sammen 40 pasienter skal inngå i studien og resultater er ventet til sommeren 2023.  

Fakta om studien

  • Pasienter som har vært tatt hånd om på intensivavdeling med covid-19 kontaktes ett år etter utskrivning.
  • De blir deretter vurdert for gjenværende psykiatriske symptomer, som tretthet, uro, angst og depresjon.
  • De som ønsker å bli inkludert i studien trekkes til å motta vanlig omsorg (henvisning til et passende omsorgsnivå) eller aksept- og forpliktelsesterapi, ACT, i ti uker.
  • Oppfølging skjer umiddelbart etter avsluttet behandling, og etter tre og tolv måneder.
Powered by Labrador CMS