GRØNT-NIVÅ: Helse- og omsorgsminister Bent Høie uttalte at man ønsker å legge til rette for at skoler og barnehager skal kunne åpne på grønt nivå i august. Foto: Arkiv/Vidar Sandnes

Foto:

Koronasituasjonen: – Venter med å gå over til trinn fire av gjenåpningen

Helse- og omsorgsminister Bent Høie uttalte på dagens pressekonferanse om koronasituasjonen at man etter råd fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet venter med å gå over til trinn fire i gjenåpningen av samfunnet.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel.

– Det går riktig vei, og dagen for full gjenåpning nærmer seg med stormskritt, sa helse- og omsorgsminister Bent Høie under dagens pressekonferanse om koronasituasjonen.

Høie uttalte at prioriteringen nå er at skoler og barnehager skal kunne åpne på grønt nivå i august.

– Vi må gjøre det vi kan for at barn og unge kan starte med en normal skolehverdag etter ferien. En videre gjenåpning nå vil øke risiko for at flere skoler må åpne på gult eller rødt nivå, og vil dermed ramme barn og unge.

Ny vurdering

– Helsedirektoratet og FHI har nå gjort en ny vurdering. Data viser at vaksinering går riktig vei, og antall sykehusinnleggelser og dødsfall fortsatt ligger på et lavt nivå. Samtidig har smittetallene vist en svak økning den siste tiden etter å ha ligget på et stabilt lavt nivå gjennom sommeren. Delta-varianten har som forventet blitt dominerende, uttalte Høie.

Helsedirektoratet og FHIs anbefaling er basert på nasjonal utvikling og utvikling internasjonalt. Høie viste til stor smittespredning i Nederland, Spania og Storbritannia.

– Basert på dette anbefales det at man heller ikke nå går over til trinn fire. Regjeringen følger etatenes råd og tar en ny vurdering i midten av august.

Høie refererte til sommeren og høsten i fjor og uttalte at høsten neppe blir lik den i fjor med tanke på smitteverntiltak.

– Kan nå en vaksinasjonsgrad vi ikke hadde turt å håpe på

– I fjor sommer fikk vi kjenne på friheten etter en vår med strenge tiltak og nedstenging. I løpet av høsten fikk vi dessverre mer smitte og nye runder med strenge tiltak. Denne sommeren har vi også kjent på mer frihet, spesielt etter innføring av trinn tre i slutten av juni.

– Denne høsten opplever vi neppe det samme som i fjor. Til forskjell fra i fjor har vi nå vaksiner. Om lag 80 prosent av alle voksne har nå fått minst en dose med vaksine, og over 40 prosent er fullvaksinert.

– Alt tyder på at vi kan nå en vaksinasjonsgrad som vi ikke engang hadde turt å håpe på når vi diskuterte dette for kort tid siden.

Høie viste til at det er data og ikke dato som er avgjørende for regjeringens plan for gjenåpning av samfunnet, og at det om to uker vil opp mot 90 prosent av den voksne befolkningen være vaksinert med minst en dose vaksine.

– Men snart må vi likevel være forberedt og være villig til å godta en økt risiko, som det innebærer å åpne samfunnet ytterligere. Behovet for å minimere helserisiko kan ikke trumfe alt annet i samfunnet.

– Vaksinasjonstempoet og nordmenns formidable vaksineoppslutning gjør at den dagen nærmer seg med stormskritt.

Tilfeller uke 29

– Antallet meldte tilfeller har vært stabilt gjennom de syv siste ukene, med en svak økning i uke 29. Det er forløpig meldt 1470 tilfeller av covid-19 i uke 29, en økning på 25 prosent siden uke 28, uttalte assisterande direktør i Folkehelseinstituttet, Gun Peggy Strømstad Knudsen.

Knudsen uttalte at det er en lav andel av dem som testes som tester positivt, 0,9 prosent, men at det også det er en økning i uke 29. Andelen av dem som var smittet med Delta-varianten var 85 prosent i uke 29.

– Det er fortsatt få nye innleggelser i sykehus og intensivavdeling. Siden uke 25 har det vært rapportert om mellom 17-20 nye innleggelser i sykehus, og fem eller færre nye innleggelser i intensivavdeling per uke.

Knudsen uttalte at de vurderer at epidemien i Norge nå er liten og stabil, forekomsten av smitte er lav i nesten alle kommuner i landet.

Miks av vaksinetyper

Knudsen adresserte henvendelser til FHI om kombinasjon av mRNA-vaksiner.

– FHI mener en kombinasjon av to vaksinetyper med svært lik teknologi og like god effekt, både er forsvarlig, og bidrar til å fremskynde vaksinasjonstempo i Norge ettersom vi nå mottar flere Moderna-vaksiner, og færre Pfizer-vaksiner enn først antatt, uttalte Knudsen.

Knudsen sa at FHI anser det som en fordel at de to vaksinetypene er såpass like at de kan blandes og kan gi like god vaksinasjonseffekt.

– Det foreligger ikke resultater fra studier som er laget for å teste kombinasjon av mRNA-vaksiner. Disse vaksinene brukes i en rekke land, blant annet i Canada og Storbritannia, med store befolkninger, vi følger nøye med på erfaringer og eventuelle bivirkningsmeldinger som skulle komme derfra.

Knudsen uttalte også at de ser svært få tilfeller av covid-19 infeksjoner blant fullvaksinerte, og svært få alvorlige tilfeller.

– Men etter hvert som en større andel av den voksne befolkningen er vaksinert, vil naturlig nok også en større andel av de som smittes være vaksinert mot covid-19.

– Det er viktig å ta med seg at uvaksinerte fortsatt er den gruppen som er mest utsatt for smitte og alvorlig sykdom. Siden vaksinen ikke beskytter fullstendig mot å bli smittet og smitte videre, vil vi se smitte blant vaksinerte og det er viktig at både delvis- og fullvaksinerte personer tester seg og holder seg hjemme selv ved milde symptomer på koronasykdom.

Knudsen uttalte videre at vaksinasjon er det viktigste middelet for å holde epidemien under kontroll.

Unge under 18 år slipper smittekarantene

TISK-strategien (testing, isolasjon, smittesporing og karantene) har vært blant de viktigste virkemidlene for å holde kontroll på pandemien i Norge. Disse tiltakene berører mange, både enkeltpersoner, kommunene, skoler, barnehager og arbeidslivet. Det er derfor viktig å justere tiltakene slik at de står i forhold til smittesituasjonen, det skriver Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) i en pressemelding.

I dagens regelverk har ubeskyttede nærkontakter plikt til å være i smittekarantene i 10 døgn etter eksponering. Karantenetiden kan forkortes ved negativ PCR-test etter 7 døgn.

Fra 16. august vil barn og unge under 18 år bli unntatt plikt til smittekarantene, med unntak av husstandsmedlemmer eller tilsvarende nære kontakter til den smittete personen, som for eksempel en kjæreste. Unntaket gjelder bare hvis det gjennomføres testing i tråd med retningslinjer fra kommunen. Det vil bli utarbeidet en nasjonal veiledning om hvilket testregime kommunene bør ha. Hvis ikke testregimet gjennomføres har vedkommende plikt til karantene.

For personer over 18 år opprettholdes dagens plikt til smittekarantene, men kommunene får mulighet til å gjøre unntak og erstatte karantene med testing. Kommunene bør spesielt vurdere om elever i videregående skole som er over 18 år og ikke er beskyttet, kan unntas fra smittekarantene.

Mindre justeringer i trinn tre

Det gjennomføres noen mindre justeringer i trinn tre. Disse endringene trer i kraft fra midnatt, natt til mandag 2. august, skriver HOD.

 • I dag kan barn og unge delta på idretts- og kulturarrangementer, slik som kamper og stevner, på tvers av regioner og kretser. Nå blir det samme mulig også for voksne.
 • Bedrifter og organisasjoner som ønsker å ha sosiale tilstelninger for sine ansatte, slik som kick-off-samlinger, må i dag forholde seg til reglene om private arrangementer. Dette innebærer strengere begrensninger på antall deltagere enn faglige samlinger. Slike tilstelninger blir nå definert som et offentlig arrangement. Det er en forutsetning at arrangementet skjer i regi av en ekstern aktør.
 • Det gjøres unntak fra innreiserestriksjonene for mindreårige barn som reiser til Norge sammen med foreldre som har unntak fra innreiserestriksjonene på annet grunnlag enn koronasertifikat. Barn som reiser med foreldre som har unntak fra innreiserestriksjoner på grunnlag av koronasertifikat, har tidligere fått et slikt unntak, og kan i dag reise inn.
 • Passasjerferger som seiler fra et grønt land til et land med karanteneplikt uten å ta om bord nye passasjerer, skal ikke regnes som offentlig transport etter covid-19-forskriftens regler om unntak fra innreisekarantene for reisende med kortvarig opphold i områder med karanteneplikt. 

Justeringer i trinn fire - iverksettes ikke nå

Selv om regjeringen ikke iverksetter trinn fire nå, har det blitt besluttet noen mindre justeringer i trinn fire utover det som er besluttet tidligere, skriver HOD. Selv om disse ikke innføres nå, kommuniseres de ut for å skape forutsigbarhet for dem som blir berørt av endringene.

Justeringer trinn fire:

 • Det kan være opptil 500 personer på private arrangementer.
 • Krav til kohorter på inntil 500 beholdes på arrangementer med koronasertifikat.
 • I trinn fire økes antall deltakere på aktivitetsleirer og andre fritidstilbud som samler mange personer og varer over flere dager, fra 300 til 500 personer. Anbefalt gruppestørrelse økes i den sammenheng fra 40 til 50 personer.
 • Universiteter, høyskoler og fagskoler kan ha fysisk undervisning med unntak fra avstandskravet under selve undervisningen. 

For arrangementer er det besluttet følgende endringer i trinn fire:

 • Oppheve innslippstopp kl. 24.00 på arrangementer med skjenkebevilling.
 • Oppheve krav til bordservering av alkohol på arrangementer. Det kreves i stedet sitteplasser til alle dersom det skal serveres alkohol på arrangementer med skjenkebevilling, men ikke på arrangementer som benytter koronasertifikat.
 • Oppheve avstandskrav på arrangementer med koronasertifikat.
 • Oppheve krav til 1 meter avstand for ikke-profesjonelle utøvere på kulturarrangement.
 • Forskriftsfeste at beskyttede personer i samme følge kan sette seg nærmere hverandre etter ankomst på arrangement der fastmonterte seter benyttes.
 • Oppheve forbudet mot å sitte personer i mer enn halvparten av fastmonterte seter når man ikke kan holde 1 meter avstand i alle retninger.
 • Arrangørens plikt til å iverksette tiltak for å ivareta krav til avstand mellom deltakere skal gjelde også offentlige arrangementer uten bruk av faste, tilviste sitteplasser.
Powered by Labrador CMS