FÅR KRITIKK: Målet med Smittestopp-appen er å innhente anonyme data om hvordan grupper beveger seg i samfunnet, og å gi brukere et varsel om de har vært i nærkontakt med koronasmittede.

Foto: Lasse Moe

Eksperter kritiske til app: – Personvernet ikke godt nok ivaretatt

Ekspertgruppen som har gjennomgått FHIs app for smittesporing mener brukere bør få muligheten til å slå av funksjoner selv. 

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er mer enn fire år gammel.

Smittestopp

 En app til mobiltelefon som er utviklet av det statlige forskningselskapet Simula på oppdrag fra Folkehelseinstituttet.Appen er basert på GPS og Bluetooth og samler inn informasjon om hvor mobilen er, og hvilke andre mobiler som er i nærheten.Målet er å innhente anonyme data om hvordan grupper beveger seg i samfunnet, og å gi brukere et varsel om de har vært i nærkontakt med koronasmittede.Nærkontakt er definert som kontakt nærmere enn to meter i mer enn 15 minutter i løpet av 24 timer.Kilde: Folkehelseinstituttet

En ekspertgruppe fikk i starten av april i oppgave å gå gjennom kildekoden for Folkehelseinstituttet (FHI) sin smittesporingsapp «Smittestopp» og vurdere om sikkerheten og personvernet er godt nok ivaretatt. Gruppen har medlemmer fra akademia og næringsliv og leverte en foreløpig rapport i midten av april hvor de slo fast at det burde foretas en totalvurdering før appen ble rullet ut.

Nå er den endelige rapporten fra gruppen klar. Verken sikkerhet eller personvern er ivaretatt godt nok, mener ekspertgruppen.

Sikkerheten kan bli ivaretatt med en endring som er planlagt gjort av FHI, men det er ikke tatt tilstrekkelige grep med hensyn til personvern, sier Jeanine Lilleng, ekspertgruppens leder, til Dagens Medisin.

– Personvernet er ikke godt nok ivaretatt. Det er helt klart endringer som kan gjøres for å styrke personvernet, uten at det vil gå utover den ønskede funksjonaliteten, sier ekspertgruppe-lederen.

– FHI vet ikke hvilke data som er nødvendige eller ikke ennå, men fordi en allerede har begynt å rulle ut appen, så må en vurdere hvilken informasjon som er påkrevd og hvilken informasjon som ikke trengs.

Appen er per i dag tilgjengelig for nedlastning og prøves samtidig ut i tre testkommuner.

Hele rapporten er tilgjengelig på Helse- og omsorgsdepartementets nettsider.

– Handler om å kvitte seg med informasjon

Lilleng mener det er mulig å ha funksjonelt like løsninger som i dag, men med bedre beskyttelse av personvern. Ekspertgruppen kommer med flere anbefalinger for å løse dette.

– Mye handler om å kvitte seg med informasjon en ikke trenger. For eksempel samles det i dag inn GPS-baner for alle. Det vil være fornuftig å slette denne informasjonen etter 24 timer hvis det viser seg at en GPS-bane ikke har krysset en annen.

Bør kunne skru av funksjon

Målet med appen er både å drive smitteoppsporing og å samle inn data om smitte i samfunnet. Appen har blitt kritisert fra flere hold på grunn av personvernhensyn.

Mandag gikk over 50 norske eksperter innen IT- og personvern ut og kritiserte appen. I et opprop omtalt av NRKBeta ber de myndighetene gå bort fra strategien om å samle store mengder data i en sentral database.

Ekspertgruppen som i dag legger frem sin rapport mener det bør være opp til den enkelte å bestemme hvordan dataene benyttes.

– Vi mener at det bør være mulig for den enkelte å bestemme om dataene skal kunne brukes til begge formålene med appen. Det kan gjøres ved å gjøre det mulig å velge å skru av funksjoner inne i appen, sier Lilleng.

– Det handler også om nytteverdien av appen. Det er per i dag nok brukere av appen til å bruke den til analyse og forskning, men for få brukere til å bruke den til kontaktsporing. Ved å gi brukere mulighet til å skru av funksjoner, kan en få til hovedmålet med appen.

Vil vurdere endringer

På regjeringens pressekonferanse onsdag ettermiddag henviste helse- og omsorgsminister til at appen har ført til debatt. 

–Smittestopp har ført til en frisk debatt. Det at appen ikke fungerer perfekt, betyr ikke at det var feil å utvikle den, sa Høie.

– Smittestopp er i tråd med EUs regler om personvern og personvernhensyn har veid tungt i utviklingen av appen, men vi skal ikke nøye oss med det. Vi skal være åpne for kritikk og forbedringer.

Fungerende assisterende direktør ved Folkehelseinstituttet Gun Peggy Knudsen takket for rapporten og oppga at FHI vil vurdere anbefalingene.

– Det planlegges for å korte ned på datalagringstiden, sa Knudsen. 

– Vi er åpne for å gjøre en vurdering av å dele opp appen. Vi vil bruke noe tid på å vurdere dette og komme tilbake til det, sa Knudsen.

– Vi mener at sikkerhet og personvern totalt sett er ivaretatt, men vi mener det gjenstår visse forhold som kan, og bør, vurderes.

FHI endrer plan

Helse- og omsorgsdepartementet oppgir i en pressemelding onsdag ettermiddag at testingen av appen har vært utfordrende.

–  Antall nye smittetilfeller er mellom 10 til 20 per dag på nasjonalt nivå, noe som gjør datagrunnlaget svært begrenset og kvalitetssikringen av appen vil ta lengre tid, heter det i pressemeldingen.

Det oppgis at Folkehelseinstituttet legge en ny plan for fremdriften med testingen av appen fordi smittesituasjonen er vesentlig annerledes nå enn da appen ble planlagt. Planen vil ifølge departementet komme i neste uke.

Powered by Labrador CMS