LAV RISIKO: FHI skriver at studier som er gjennomført viser at kvinner som tok covid-19-vaksine i svangerskapet har like lav sannsynlighet som uvaksinerte til å få komplikasjoner under svangerskapet. Illustrasjonsbilde: Getty Images

Foto:

FHI: Gravid helsepersonell kan ta oppfriskningsdose

Gravid helsepersonell vil på lik linje med annet helsepersonell få mulighet til å ta oppfriskningsdose med vaksine mot covid-19. Ifølge FHI vil nytten av en oppfriskningsdose være begrenset hos gravide som allerede er fullvaksinert med to doser.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn to år gammel.

Helsepersonell får i disse dager tilbud om oppfriskningsdose seks måneder etter fullvaksinering.

Samtidig skriver FHI at det er begrenset med kunnskap for oppfriskningsdose hos gravide. FHI skriver at det ikke er kommet signaler på at vaksinering av gravide med to doser mRNA-vaksine medfører risiko for mor, foster eller svangerskapsforløp, og at det derfor ikke er grunn til å vente at en oppfriskningsdose vil gi et annet bilde.

FHI skriver også at når mor er godt beskyttet med to doser, vil nytten av en oppfriskningsdose for gravide være begrenset.

Gravid helsepersonell som selv ønsker oppfriskningsdose fordi de jobber med sårbare pasienter vil ha mulighet til å få det på lik linje med ikke-gravid helsepersonell. Avslutningsvis skriver FHI at gravid helsepersonell som ikke ønsker oppfriskningsdose, må respekteres for et slikt valg.

Vaksinering i svangerskapet

FHI skriver at gravide har økt sannsynlighet for alvorlig sykdom som følge av covid-19 og anbefaler derfor at gravide tar to doser med vaksine mot covid-19 for å beskytte seg.

I august utvidet Folkehelseinstituttet anbefalingen om vaksinering i svangerskapet til å gjelde for alle gravide. Bakgrunnen for anbefalingen er å beskytte mor og nyfødt barn mot alvorlig covid-19 sykdom.

FHI skriver på egen side at foreløpige tall fra Storbritannia, UKOSS-studien på covid-19 i svangerskapet, viser at mer enn 98 prosent av gravide kvinner som hadde symptomer på covid-19 og trengte innleggelse, var uvaksinerte. Av 235 gravide kvinner som fikk intensivbehandling på sykehus var 232 uvaksinerte, kun tre av dem hadde fått én dose, og ingen hadde fått to doser. FHI skriver at man ser tilsvarende studieresultater fra USA.

– Dette gir et tydelig bilde på hvor viktig det er at gravide beskytter seg mot koronasykdom, og at de fullvaksinerer seg enten før eller underveis i svangerskapet, uttaler Margrethe Greve-Isdahl, barne- og overlege ved Folkehelseinstituttet.

Det finnes ikke en nasjonal oversikt over hvor mange gravide som har fått covid-19-vaksine i Norge, svangerskap registreres ikke i Nasjonalt vaksinasjonsregister (SYSVAK). FHI skriver at sammenfattede opplysninger i forskjellige registre gir et grovt anslag, og anslår at syv av ti gravide i Norge er vaksinerte. Av dem som er vaksinert mens de var gravide har minst åtte av ti fått to doser.

Greve-Isdahl uttaler til FHIs side at de som er fullvaksinert før de blir gravid ikke trenger å vaksinere seg på nytt. Hun anbefaler helsetjenesten å snakke med gravide om vaksinasjon mot covid-19 som ved influensa.

FHI skriver at studier som er gjennomført viser at kvinner som tok covid-19-vaksine i svangerskapet har like lav sannsynlighet som uvaksinerte til å få komplikasjoner under svangerskapet. Det gjelder både svangerskapsforgiftning, veksthemming hos fosteret, spontanabort, dødfødsel og mødredødsfall.

Vaksine i første trimester

FHI skriver at ut fra et føre-var prinsipp er man tilbakeholden med vaksinasjon i første trimester, og at det gjelder også vaksine mot covid-19. Men gravide som tilhører risikogruppene for covid-19-sykdom kan likevel vaksineres i første trimester fordi risiko for alvorlig sykdom vil være høyere også i første trimester hos personer med underliggende sykdom.

Powered by Labrador CMS