KAN BLI EU-RESSURS: Koronaflyet til Widerøe kan bli tilbudt som felleseuropeisk krisehåndteringsressurs.  Foto: Siri Gulliksen Tømmerbakke

KAN BLI EU-RESSURS: Koronaflyet til Widerøe kan bli tilbudt som felleseuropeisk krisehåndteringsressurs. 

Foto: Siri Gulliksen Tømmerbakke

Norge vurderer å tilby smittefly til EU

EU inviterer medlemsland og samarbeidspartnere til å bistå med ressurser til katastrofehåndtering og -evakuering. Norge vurderer å tilby unionen et smittefly.

Denne artikkelen er mer enn tre år gammel.

I 2019 forsterket og styrket EU sin katastrofeberedskap, blant annet gjennom prosjektet «rescEU», som har som mål å i større grad kunne beskytte innbyggerne mot katastrofer, samt håndtere nye risikoer.

I tillegg skal unionen opprette «rescEU-reserven», en ny europeisk ressursreserve som inkluderer en flåte av brannmannskapsfly og -helikoptre, medisinsk evakueringsfly, samt et lager av medisinsk utstyr og feltsykehus som kan svare på helsehjelp, og kjemiske, biologiske, radiologiske og nukleære hendelser.

Norge invitert til å bidra
Til denne reserven er medlemsland og ande invitert til å komme med innspill til hvordan de kan hjelpe.

Steinar Olsen, avdelingsdirektør for akuttmedisin og beredskap i Helsedirektoratet bekrefter overfor Dagens Medisin at det jobbes med hvordan Norge kan bidra til rescEU.

– Vi vurdere nå om noe av det vi har gjort i Norge under koronakrisen kan være med på å understøtte en slik prosess, sier han.

POSITIV: Øyvind Juell, adm.dir i Luftambulansetjenesten HF er tilfreds med at flyet som er bygget om sammen med Widerøe blir vurdert til rescEU. 

      
        Foto: LAT HF
POSITIV: Øyvind Juell, adm.dir i Luftambulansetjenesten HF er tilfreds med at flyet som er bygget om sammen med Widerøe blir vurdert til rescEU.  Foto: LAT HF

Hensikten med en felles europeisk nødressurs er å kunne gi bistand til et land som står overfor en nødsituasjon de ikke klarer å håndtere på egenhånd. 

Vil tilby smittefly
Som Dagens Medisin skriver, har Forsvarets 330 skvadron, sammen med Nordlandssykehuset og Widerøe, etablert smitteteam,
gått til innkjøp av tre kuvøser til transport av koronapasienter, samt bygget om et Widerøe-fly for å kunne ivareta beredskapen og frakte smittede pasienter til eller mellom sykehus.  

Teamet i Bodø ser ingen grunn til at ikke arbeidet som er lagt ned ikke skal kunne brukes ut over landets grenser og også til andre formål enn bare koronatransport.

– Vi er veldig tidlig i prosessen ennå, men Widerøe-flyet er et av alternativene vi vurderer. Eventuelt et eget fly som er spesielt egnet, sier Olsen i Helsedirektoratet.

Prosessen i EU har pågått siden 2019 og hadde i utgangspunktet ingenting med koronapandemien å gjøre.

– Men det er klart at dette har blitt ekstra aktuelt nå og vi er allerede i dialog med EU-kommisjonen. Men, som det blir fast fisk eller ikke, er det for tidlig å si noe om, oppsummerer han.

Det hyggelig at vårt initiativ kan bli spilt inn som en ressurs til rescEU. Øyvind Juell, adm.dir Luftambulansetjenesten HF

– Det hyggelig at vårt initiativ, om å bygge om et av Widerøes kortbanefly med ekstra lang rekkevidde for koronaoppdrag, også kan bli spilt inn som en ressurs til rescEU.

Det sier administrerende direktør Øyvind Juell i Luftambulansetjenesten HF, som har det øverste operative ansvaret for luftambulansetjenestene i Norge.

– Vi bistår også Helsedirektoratet i denne saken gjennom våre eiere de regionale helseforetakene, legger han til.

Ekstra viktig i lys av koronaviruset
«EU spiller en nøkkelrolle i å koordinere responsen på katastrofer i Europa. Katastrofer av ulik art, fra epidemier, til flom, skogbranner og uvær har rammet alle regioner i Europa de siste årene og forårsaket skader på både mennesker, infrastruktur og miljø. I tillegg har sikkerhetssituasjonen blitt mer komplisert og klimaendringene forventes å forverre ringvirkningene av katastrofer i fremtiden», heter det på nettsidene til European Civil Protection and Humanitarian Aid Operations (ECHO) som rescEU er underlagt.

Videre vises det til at «ekstreme værforhold og nye trusler, som koronaviruset, har overveldet medlemslandenes evne til å hjelpe hverandre, spesielt når flere land står overfor samme type katastrofe samtidig».

Powered by Labrador CMS