STØTTE: Veilederen inneholder råd til ledere, team, tillitsvalgte og verneombud, og råd for egenmestring.  Foto: Colorbox

STØTTE: Veilederen inneholder råd til ledere, team, tillitsvalgte og verneombud, og råd for egenmestring. 

Foto: Colorbox

Helsedirektoratet har laget veileder for kollegastøtte under Covid-19

Veilederen «Koronavirus, beslutninger og anbefalinger» er utarbeidet etter innspill fra eksperter og kompetansemiljøer og består av 12 kapitler.

Publisert

Som Dagens Medisin tidligere har omtalt, frykter Ingunn Amble, psykiater og leder av Seksjon for arbeidshelse ved Modum Bad, at krysspress under koronakrisen kan gi psykososiale vansker for helsepersonell.

Norske leger og sykepleiere forteller om høyt arbeidspress, smittefrykt og dårlig samvittighet når de ringer Villa Sana.

Nå har Helsedirektoratet laget en veileder til hvordan ledere, medarbeidere, tillitsvalgte og verneombud kan ta vare på seg selv, medarbeidere og kolleger.

Veilederen «Koronavirus, beslutninger og anbefalinger» er utarbeidet etter innspill fra eksperter og kompetansemiljøer og består av 12 kapitler.

Den inneholder råd til ledere, team, tillitsvalgte og verneombud, og råd for egenmestring under Covid-19 pandemien og er utarbeidet for både helsevesenet, skoler og barnehager, samt næringsliv, idrett, kultur og andre virksomheter.

Veilederen er nasjonal, og kommer i tillegg til de ulike lokale tiltakene, som for eksempel OUSs veileder om kollegastøtte, tilpasser situasjonen ved OUS.

Powered by Labrador CMS