ØKNING: Antall dødsfall i Norge steg med hele 10,2 prosent fra 2021 til 2022. Det viser tall fra Folkehelseinstituttet. Antall overdosedødsfall steg med hele 33 prosent.

Kraftig økning i antall døde i fjor

I fjor døde 45.947 personer i Norge. Det er en økning på 10,2 prosent fra 41.713 dødsfall året før, viser tall fra Folkehelseinstituttets dødsårsaksregister.

Publisert Sist oppdatert

Tallene, som Folkehelseinstituttet legger fram senere torsdag, viser at det rekordhøye antallet dødsfall i 2021 stiger med ytterligere 4.234 dødsfall.

Dødsfall etter hjerte- og karsykdommer økte markant i 2021, og var da det høyeste siden 1995 med 10.175 dødsfall. I fjor økte dette antallet ytterligere til 10.381, men oppgangen var noe mindre enn året før.

2.853 personer døde av covid-19 i 2022 – mot 864 året før – og fem dødsfall er registrert på grunn av covid-vaksinen.

– Over to tredjedeler av de covid-19 assosierte dødsfallene under pandemien skjedde i 2022, sier Marianne Sørlie Strøm, overlege i Dødsårsaksregisteret i Folkehelseinstituttet i en pressemelding.

Dødsfall på grunn av sykdommer utgjør den største andelen, hele 42.429 av de 45.947 dødsfallene skyldes sykdom, mens de øvrige 2.747 dødsfallene der årsak er registrert, skyldes ytre årsaker som ulykker, selvdrap og drap.

Mange dør i fallulykker

Hele 4,5 prosent av dødsfallene i fjor var ulykker, og den største andelen av disse igjen var fallulykker, der eldre over 70 år utgjør den største andelen av de omkomne.

Totalt døde 1036 personer i fallulykker i fjor. Det er en liten økning fra 1.004 året før. Det er flere kvinner (556) enn menn (480) som omkommer i slike ulykker, og tallene viser at hele 950 av de registrerte dødsfallene gjelder personer over 70 år.

Statistisk sett skjer de langt fleste av disse ulykkene i hjemmet.

Bekymret for økningen i dødsfall på grunn av hjerte- og karsykdommer

Det var i 2021 og 2022 en økning i dødsfall som skyldes hjerte- og karsykdommer. Økningen ses også hos personer under 70 år.

– Noe av økningen i hjerte- og kardødsfallene skyldes den generelle økningen i dødelighet, men vi vet ikke grunnen ellers, sier Strøm.

Hjerte- og karsykdommer sto for 10.382 dødsfall, ifølge tallene fra FHI. Det bekymrer Røde Kors.

– Vi tror det er viktigere nå enn noensinne at flere lærer seg grunnleggende førstehjelp og at alle blir flinkere til å ringe 113, selv når man ser noen som kan ha vage symptomer på for eksempel hjerteinfarkt eller hjerneslag. Alle kan redde liv, men da er kunnskap og evne til å hjelpe helt avgjørende, sier Einar Irjan Ananiassen, seniorrådgiver førstehjelp i Røde Kors.

Kraftig økning i narkotikarelaterte dødsfall

I fjor var det 321 overdosedødsfall i Norge. Det er en økning på hele 33 prosent fra året før.

– Det er naturlig at antallet overdosedødsfall varierer fra år til år og at en aldersstandardisert rate også gjøre det, sier seniorforsker Linn Gjersing i Folkehelseinstituttets avdeling for rusmidler og tobakk.

Det står i sterk kontrast til 2021 da antallet overdosedødsfall var det laveste siden 2013, med 241 dødsfall.

Antallet narkotikarelaterte dødsfall er dermed tilbake til omtrent samme nivået som i 2020 (331), som var det høyeste siden 2001.

De siste fem årene har antall overdosedødsfall ligget på et gjennomsnitt på 293 dødsfall per år.

Flere drikker seg i hjel

Under pandemien steg antall dødsfall relatert til alkoholbruk markant. I fjor steg dette tallet ytterligere til 395 dødsfall.

Under pandemiårene 2020 og 2021 lå antall alkoholutløste dødsfall i Norge på henholdsvis 387 og 372, og i 2022 steg altså antallet ytterligere. Til sammenligning lå tallene før pandemien på 339 i 2018 og 312 i 2019.

Den mest utbredte dødsårsaken blant alkoholrelaterte dødsfall i fjor var alkoholisk leversykdom, som alene sto for 193 dødsfall.

Færre tar sitt eget liv

På den positive siden kommer at antall selvdrap har gått tilbake. Totalt tok 610 personer sitt eget liv i fjor. Det er en nedgang fra 660 året før.

Det er flest menn som avslutter livet for egen hånd, hele 436 i fjor, mot 484 i 2021. Det er det laveste antallet siden 2017, men fortsatt langt høyere enn på 90-tallet. Blant kvinner var det 174 som tok sitt eget liv i fjor, en liten nedgang fra 176 i 2021.

De siste fem årene har i gjennomsnitt 648 mennesker tatt sitt eget liv årlig i Norge.

Powered by Labrador CMS