VERKTØY: Lene Peersen, spesialsykepleier kardiologi, avbildet med verktøy Sørlandet sykehus bruker i digital hjemmeoppfølging av pasienter. Illustrasjonsbilde: Sørlandet sykehus Foto:

VERKTØY: Lene Peersen, spesialsykepleier kardiologi, avbildet med verktøy Sørlandet sykehus bruker i digital hjemmeoppfølging av pasienter. Illustrasjonsbilde: Sørlandet sykehus

Foto:

Her driver de med hjemmeoppfølging av covid-19-pasienter

Sørlandet sykehus HF er med i et interregionalt prosjekt om digital hjemmeoppfølging av covid-19-pasienter. – Dette er pasienter som ellers ville hatt behov for innleggelse for den samme oppfølgningen, sier Arve Vesterfjell ved Sørlandet sykehus.

Dagens Medisin har tidligere omtalt at helseministeren ber RHF-ene om å vurdere ny pilot på hjemmesykehus for covid-19-pasienter. Norske teknologiselskaper pekte da på at dette allerede gjøres i norske kommuner i dag.

Sørlandet sykehus HF (SSHF) er en av tre partnere i det interregionale prosjektet «Indlæggelse af covid-19-patienter i hjemmet». De to andre partnerne er Region Skåne i Sverige og Region Hovedstaden i Danmark. Prosjektet, som startet 1. januar 2021 og går ut september i år er et EU-prosjekt med tildelte midler.

Arve Vesterfjell, rådgiver i staben ved Sørlandet sykehus forteller at sykehuset hadde et litt annet utgangspunkt enn de øvrige sykehusene i Danmark og Sverige.

– Vi hadde en etablert løsning før prosjektstart.

Digital hjemmeoppfølging i sykehus

Prosjektet SSHF deltar i handler om å utveksle erfaringer og løsninger som kan brukes til digital hjemmeoppfølging (DHO).

Sykehuset hadde før det gikk inn i prosjektet tidligere erfaringer med DHO knyttet til flere pasientgrupper; KOLS, type 2-diabetes, hjertesvikt og psykiske lidelser, forteller Vesterfjell.

– Vi hadde ikke fått dette opp og gå hvis regionen, Agder, med universitetsmiljø, sykehus og kommuner ikke hadde samarbeidet så tett om etablering av telemedisin/DHO/medisinsk avstandsoppfølging siden 2012.

Han forteller at det hele startet med et EU-prosjektet «United for health/U4H», med støtte fra Norges forskningsråd (NFR), som ble videreført med NFR-prosjektet «Telma; telemedisin i Agder» nasjonalt velferdsteknologiprogram, og nå deltagende i dette interregionale prosjektet.

REISE: Arve Vesterfjell sier det har vært en lang reise med flere ulike små og store prosjekter. – Det har gitt oss ordentlig god erfaring og en løsning vi kunne ta i bruk raskt. Foto: Sørlandet sykehus
REISE: Arve Vesterfjell sier det har vært en lang reise med flere ulike små og store prosjekter. – Det har gitt oss ordentlig god erfaring og en løsning vi kunne ta i bruk raskt. Foto: Sørlandet sykehus

Vesterfjell sier det har vært en lang reise med flere ulike små og store prosjekter.

– Det har gitt oss ordentlig god erfaring og en løsning vi kunne ta i bruk raskt.

– Er de erfaringer som er gjort i primærhelsetjenesten er overførbar til spesialisthelsetjenesten?

– Disse prosjektene har hatt et samhandlingsperspektiv. Det har vært representanter fra universitet, kommune og helseforetak.

– Løsning som kan breddes ut

Rita Helleren, seksjonsleder for infeksjonsseksjon og overlege ved sykehuset sier at da de etablerte det nåværende prosjektet var de forespeilet scenarier der svært mange pasienter kunne bli innlagt på sykehus i løpet av kort tid.

– Vi hadde en løsning for DHO tilgjengelig som er brukt i andre sammenhenger, og videreutviklet denne raskt for bruk til covid-19-syke.

FUNGERER: – Vi har en løsning som fungerer. Vi opplever at både pasienter og helsepersonell er fornøyde med løsningen, sier Rita Helleren, seksjonsleder for infeksjonsseksjon og overlege ved Sørlandet sykehus. Foto: Privat
FUNGERER: – Vi har en løsning som fungerer. Vi opplever at både pasienter og helsepersonell er fornøyde med løsningen, sier Rita Helleren, seksjonsleder for infeksjonsseksjon og overlege ved Sørlandet sykehus. Foto: Privat

Så langt er 20 covid-19-pasienter fulgt opp med DHO ved sykehuset.

– Er dere positiv til ny pilot?

– Det må gjerne gjennomføres en pilot. Vi har erfaringer, og kan bidra til å videreutvikle dagens løsning.

– Hvis helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol skulle henvende seg til dere om deres erfaringer, hva ville dere fortalt?

– Vi har en løsning som fungerer. Vi opplever at både pasienter og helsepersonell er fornøyde med løsningen. Den oppleves som trygg for dem som har prøvd den ut.

– Løsningen kan breddes, og er overførbar til flere pasientgrupper.

– Tilbud til pasienter vurdert til å kunne skrives ut til hjemmet

Helseminister Ingvild Kjerkol har tidligere uttalt til Dagens Medisin at hjemmesykehus for covid-19-pasienter krever at det er tilgjengelig teknologi for monitorering, samt avklaring av juridisk ansvar.

Dagens Medisin har spurt Kjerkol om å utdype hvilke juridiske vurderinger og avklaringer som må gjøres i forbindelse med hjemmesykehus for covid-19-pasienter.

– Innføring av nye teknologiske og organisatoriske løsninger krever blant annet at det foretas grundige faglige og juridiske vurderinger på forhånd, og man må alltid være dette ansvaret bevisst. I denne saken kan det dreie seg om lagring og overføring av pasientdata, hvor det må foreligge robuste løsninger og infrastruktur. Noen pasienter har behov for oppfølging/behandling både fra primær- og spesialisthelsetjenesten samtidig, og da er det spesielt viktig at ansvarsforholdene er avklart, skriver Kjerkol i en e-post.

Hun skriver videre at regjeringen er opptatt av å ta i bruk nye teknologiske løsninger i helse- og omsorgstjenesten, og viser til at det for eksempel foregår flere gode initiativ i Helse Sør-Øst.

– De fleste av disse initiativene har involvert bruk av video og/eller innhenting av informasjon fra pasientene ved bruk av digitale skjemaer. Sørlandet sykehus gjennomfører et prosjekt med hjemmesykehus, hvor de har etablert et tilbud om oppfølging til innlagte pasienter med covid-19 som er vurdert til å kunne skrives ut til hjemmet.

– Pasienter som ellers ville hatt behov for innleggelse

På spørsmål om dette stemmer svarer Vesterfjell at DHO er aktuelt for pasienter som har stabile målinger og stabil klinikk under innleggelsen eller ved vurdering på sykehus, men som har behov for monitorering og oppfølging de nærmeste dagene eller ukene.

– Det er pasienter som ellers ville hatt behov for innleggelse for den samme oppfølgningen. DHO kan være aktuelt tidlig i et forløp eller etter en lengre innleggelse, slik at pasienten kan reise hjem tidligere enn uten DHO.

– Pasienter med covid-19 som følges opp med DHO i SSHF følges opp av sykehuset under DHO på samme måte som om de var innlagt i en sykehusavdeling. Dersom det er behov oppfølgning fra primærhelsetjenesten i tillegg avklares det i hvert enkelt tilfelle, for eksempel ved behov for hjemmesykepleie eller andre kommunale tjenester.

På spørsmål om hvilke vurderinger som er gjort av det som Kjerkol nevner om lagring og overføring av pasientdata, robuste løsninger og infrastruktur, svarer Vesterfjell at det er gjort vurderinger knyttet til informasjonssikkerhet.

– Det er gjennomført risikovurderinger, og databehandleravtaler er på plass.

Powered by Labrador CMS