JORDMOR: Anna Maria Hall tilbyr gratis livmorhalsprøver til Drammen kommunes kvinner på Kvinnedagen.
JORDMOR: Anna Maria Hall tilbyr gratis livmorhalsprøver til Drammen kommunes kvinner på Kvinnedagen.

Jordmor-initiativ på 8. mars ble fullbooket på få timer

Ni jordmødre i Drammen ønsket å tilby gratis livmorhalsprøver ved sine helsestasjoner på Kvinnedagen. Det viste seg å være populært.

Publisert

- Vi har virkelig fått en kjempe-respons. Det har vært helt overveldende, sier Anna Maria Hall, jordmor ved Svelvik og Migra helsestasjon i Drammen.

I anledning Kvinnedagen ønsket Hall og åtte andre jordmødre i jordmortjenesten å tilby gratis livmorhalsprøver ved til sammen fire helsestasjoner i kommunen.

Det viste seg å være etterlengtet.

- Vi har holdt av hele dagen til å utføre livmorhalsprøver på alle de fire stasjonene, og de timene ble fullbooket på veldig kort tid, sier Hall.

Jordmoren forteller at bakgrunnen for initiativet var et ønske om å treffe enda flere - og ikke minst de kvinnene de ikke treffer til vanlig på helsestasjonene - samt å sette søkelys på kvinnene i Drammen på deres egen dag.

- Gjennom vår arbeidshverdag møter vi så mange fantastiske kvinner som vi ønsket å sette litt ekstra fokus på, på Kvinnedagen. Mange tror at vi kun driver med svangerskaps- og barselomsorg, men vi jobber med kvinnehelse i det hele. Derfor hadde vi et ønske om å nå også de kvinnene vi ikke møter til vanlig gjennom svangerskapsomsorgen, sier Hall.

Mange tar ikke celleprøve

I Norge blir alle kvinner mellom 25 og 69 år invitert til å å delta i Livmorhalsprogrammet. Via Kreftregisteret får man en innkalling til å ta celleprøve, men man må selv bestille time for å ta prøven hos fastlegen. Hall opplever at det er en stor andel kvinner som ikke tar prøven.

- Det kan være flere grunner til at noen ikke møter til timen, eller deltar i programmet. Noen ønsker ikke å gå til en mann, noen er nyinnflyttede og har fastlege et annet sted, eller de har ikke fastlege i det hele tatt. Noe som fører til at man utsetter eller ikke tar prøven.

Hall viser til Kreftforeningens tall som viser at cirka 400.000 norske kvinner deltar i livmorshalsprogrammet hvert år.

- Man regner med at man forhindrer at cirka 700 kvinner utvikler kreft ved å utføre disse celleprøvene, sier hun.

- Ved å ta en celleprøve forsøker vi å oppdage celleforandringer på et tidlig stadium. Og ved oppdage dette på et tidlig stadium kan vi forhindre at dette utvikler seg til å bli kreft, sier hun.

Det har tidligere blitt uttalt en bekymring for at færre kvinner enn tidligere gjennomfører screeningen. Blant annet under koronapandemien. I årsrapporten om Livmorhalsprogrammet for 2021 opplyses det om at dekningsgraden per i dag ligger under anbefalte 80 prosent og at det jobbes kontinuerlig med å øke kunnskapen om programmet.

Livmorhals-programmet

Livmorhalsprogrammet er et offentlig screeningprogram mot livmorhalskreft.

Programmet ble etablert i 1995, og hvert år deltar cirka 400.000 kvinner i programmet.

Kreftregisteret har det administrative ansvaret, og er organisert som en selvstendig enhet under OUS.

Målsettingen for Livmorhalsprogrammet er å redusere forekomst og dødelighet av livmorhalskreft gjennom et systematisk screeningprogram.

I 2018 lanserte Verdens helseorganisasjon et mål om å utrydde livmorhalskreft globalt i løpet av det neste århundre ved å implementere effektive rutiner for vaksinasjon, screening og behandling innen 2030 . Livmorhalsprogrammet har stilt seg bak dette målet.

Gratistilbud

Hall forteller at det er kvinner i alle aldre og med all slags bakgrunn og etnisitet som har bestilt time hos dem på onsdag.

Hun tror det er flere grunner til at responsen på Kvinnedags-initiativet deres har vært så stor.

- Vi har kvinner på både 25 år og 69 år - og alt mellom - som har bestilt time til celleprøve hos oss. De er både etnisk norske fra Drammen, ukrainske eller andre nyankomne, og fra resten av verden, som kanskje ikke har fått utført en celleprøve før, fordi det ikke er vanlig i landet de kommer fra. Når du går til et legekontor må du også alltid betale en egenandel, men vi tilbyr denne celleprøven gratis i morgen.

Celleprøvene vil bli utført ved fire forskjellige helsestasjoner i kommunen.

Jordmor Hall forteller at alle timer ved disse fire helsestasjonene er satt av til celleprøvetaging på Kvinnedagen, og at de vil være to jordmødre til stede ved alle timene.

- Det er fordi vi vet at noen synes det er ubehagelig å ta celleprøver, og da ønsker vi å gjøre det så behagelig og trygt som mulig, sier hun.

Drammens Tidende omtalte denne saken først.

Powered by Labrador CMS