Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

Blogger


Wencke van der Meijdens blogg Publisert 2016-09-13

Spørsmålet er ikke om vi kan bli bedre, men hvordan vi får forbedringer til å vedvare

Det var flere som hevet øyenbrynene da en håndfull foregangssykehus for et tiårs tid siden bestemte seg for å prøve ut Lean-prinsippene. Skeptikerne hevdet at en metodikk utviklet for fabrikkproduksjon neppe kunne fungere i helseomsorgen.

 

Denne tvilen er nå praktisk talt utryddet. Organisasjoner verden over har fjernet hindre og unødvendige terskler for å forbedre kvaliteten på pasientopplevelsen, øke sikkerheten og effektiviteten, redusere kostnadene og gi personalet muligheten til å konsentrere seg om pleie i stedet for administrasjon. Målet nå er å finne en god måte å få disse fordelene til å vedvare. Mange sykehus strever med å opprettholde fremdriften år etter år. En av de største utfordringene vi ser er nettopp dette å komme seg videre fra selve prosjektarbeidet og gjøre forbedring til en del av det daglige arbeidet.

 

Suksesshistorie på sykehus

Nylig ble jeg gjort kjent med historien til Western Sussex Hospitals, et sykehus i Storbritannia. For bare et tiår siden sto de ovenfor omfattende nedskjæringer på grunn av økonomiske problemer. Sykehusets mottrekk var å forandre måten de jobbet på og fokusere løpende på forbedring basert på Lean-prinsippene. De i førstelinje fikk myndighet til å gjennomføre endringer. Det ble avholdt daglige avdelingsmøter for å identifisere problemer, utarbeide løsninger og registrere effektene. Denne endring var en stor investering og en prosess som omfattet hele sykehuset. Likevel, den har gjort det mulig for personalet å yte sitt beste, ettersom det var de som hadde løsningene på sykehusets utfordringer. Sykehuset fikk nylig høyeste karakter av inspektører fra det britiske helsetilsynet. Inspektørene bemerket: «Sykehuset fokuserer først og fremst på kvalitet og sikkerhet. Personalet og pasientene som vi møtte i løpet av inspeksjonen, snakket positivt om pasientopplevelsen og arbeidet for løpende forbedring.»

 

Spørsmålet er altså ikke om vi kan bli bedre, heller ikke her i Norge. Personell og pasienter opplever at vi nærmest snubler i forbedringsmuligheter. Den virkelige utfordringen er få forbedringsarbeidet til å vare. På bakgrunn av historien om det engelske sykehuset og mange andre erfaringer, har jeg formulert åtte forutsetninger som bør være tilstede for hvordan både være, og holde seg, Lean.

 

Åtte forutsetninger for både å være, og holde seg, Lean

1) Velg et sted som kan ha ekstra betydning (eks i førstelinjen, ikke i støttefunksjonene).

2) Involver de i førstelinje og gi dem ansvar. Det er de som har løsningene på problemene.

3) Gi innblikk i de relevante KPI-ene. Finn ut hva som er viktigst for pasientene. Eksempel: I akuttpleie er vente- og behandlingstiden avgjørende. Mål og analyser årsakene til variasjonen. Fokuser på kvalitet, sikkerhet og service, ikke på kostnader. De kommer siden.

4) Gjør resultatene synlige. Heng opp resultattavler på veggen, og oppdater dem daglig. Sørg for at alle ser effektene av forbedringene.

5) Start med et daglig møte (stående, alle deltar, maks. 15 minutter). Drøft fremdrift og resultater. Gi personalet mulighet til å fortelle om problemer og dele ideer til forbedring. Fastsett prioriteringer og bli enige om et utvalg. Utpek umiddelbart en ansvarlig person.

6) Standardiser aktivitetene. Bruk den første standarden på dagens beste praksis. Identifiser avvik og vurder med jevne mellomrom om standarden må oppdateres.

7) Følg opp med Lean-rådgivere, folk som kan støtte teamene og overføre Lean-kunnskap. Viktig å huske på at motivasjon er ferskvare, så det er viktig å fylle på med inspirerende artikler og presentasjoner.

8) Del gode resultater. Enkelte ansatte vil kanskje nøle med å ta Lean-prinsippene i bruk i det daglige arbeidet. Kommuniser de gode resultatene ofte. La fagfolk dele gode resultater med personell fra andre fagfelt og inkluder samtlige avdelinger.

                                                    

Kommentarer

Wencke van der Meijden

Wencke van der Meijden er ansvarlig for helsesektoren i KPMG. Wencke er utdannet helseøkonom og har lang erfaring som konsulent og rådgiver innenfor spesialisttjenester, eldreomsorg og forsikringsselskap.

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!