Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Blogger


Trude Bassos blogg Publisert 2018-01-26

Tilbake til start for sykehuslegene

Da er norske sykehusleger tilbake der vi inntil for noen få år siden trodde vi var allerede. På veien har alle tapt.

 

Med den nye tariffavtalen som ble signert natt til onsdag skal alle leger i et vaktlag kunne tilbys en kollonne i den samme forutsigbare vaktplanen. I tillegg ble det bestemt at høygravide leger får automatisk vaktfritak. 

Veien tilbake til kjente vernebestemmelser har vært lang og vond. For min egen del kan jeg si at alt arbeidsgiversiden har sagt og gjort de siste to årene har blitt tolket i verste menig. Jeg stoler ikke på deres hensikter. Hver gang det kommer opp noe nytt lurer jeg på hva de skal prøve å lure oss med nå.

Høy paranoid beredskap

Når representanter for arbeidsgiversiden i sykehusene sier at grunnlønnen for sykehusleger er for lav, tenker jeg de vil prøve å splitte leger i spesialisering som jobber mye tilstedevakt på kveld og natt og er organisert i Yngre legers forening, fra overlegene i Overlegeforeningen som jobber forholdsmessig mer på dagtid.

Det er på dagtid leger som spesialiserer seg har mulighet til å lære det meste av operasjoner og andre prosedyrer. Når representanter for arbeidsgiver inviterer til å se på arbeidstidsordninger, forteller mine paranoide antenner meg at det de egentlig vil er å konvertere yngre leger fra «dagarbeid med vakt» til «tredelt turnusarbeid».

Endringsvegring? På et sykehus er man er avhengig av samarbeid med mer erfarne kolleger og andre legespesialiteter, men ikke minst samarbeid med annet helsepersonell. Man klarer ikke trylle frem flere spesialsykepleiere og annet spesialisert helsepersonell fordi man sprer legene mer jevnt ut over døgnet. Det er ikke legeressursen som er den største begrensende faktoren på mange sykehus, det er spesialsykepleiere. Det er faktisk begrenset hvor tynt man kan smøre malingen utover veggen før resultatet blir dårligere.   

Når representanter fra arbeidsgiversiden nedsetter arbeidsgrupper om lønnsmodeller og organisering av arbeidstid tror jeg egentlig de vil se på om de kan spare penger. Jeg tenker de inviterer med representanter fra Legeforeningen for senere å kunne hevde at tillitsvalgte var involvert.

Skremmeskudd     

Nå ble det ikke noe av ny behandling av organiseringen av timetunge arbeidsplaner i Rikslønnsnemnda. Men etter nederlaget i Arbeidsretten, og før den oppsatte nye behandlingen, skiftet arbeidsgiverforeningen Spekter totalt strategi jmf ved samme sted om samme sak for ett år siden.

Plutselig ville de fjerne unntakene fra arbeidsmiljøloven som arbeidsplanene til sykehuslegene er bygd opp rundt. Mindre jobb og mer fritid til de hvite frakkene? Neida, for i neste runde ville arbeidsgiversiden fremforhandle de samme unntakene ved hvert enkelt sykehus.

På ingen side av bordet er troen sterkt på at sykehusene kan driftes innenfor vanlige arbeidstidsordninger. Strategien med å true med å si opp alle unntakene over natten skulle holdes unna offentlighetens lys. I flere uker fikk det i stillhet fungere som skremmeskudd mot Legenes hus.

I perioden etter at dette ble kjent har jeg enkelte dager håpet at skremmeskuddet skulle bli en realitet rett og slett for å la sykehusene smake sin egen, uforsvarlige medisin. Jeg er ikke et bedre menneske enn det. Andre dager har bekymringen for hvordan et slikt utfall av streiken ville bli mottatt i egne legerekker, og for boliglånet som fortsatt skulle betales også etter at en meget betydelig andel av inntekten ville bortfalle over natten, vært en klam følgesvenn.    

Har tiden løpt fra dagens vaktordninger?

Det er ingen unison enighet blant sykehusleger om at man ønsker å fortsette å jobbe vakter på 19 timer og med arbeidsuker på opptil 60 timer. Noen argumenterer for at tiden har løpt fra unntakene og vil ha normale arbeidstider og mer fritid. Ikke alle sykehusleger jobber da heller innenfor slike rammer.

For de klassiske vaktspesialitetene er lange vakter fortsatt regelen. Det er min oppfatning at så fremt arbeidsbelastningen er tålbar er det blant dem som jobber i vakttunge fag flere som ser fordeler enn ulemper med å bevare en ordning med minimum 20 timer dagarbeidstid og vakttimer på kveld, natt og helg på toppen. Om dette er fordi dette er den beste løsningen, fordi man får en rask seleksjon av arbeidsstokken eller om det skyldes en kombinasjon av de to kan man sikkert diskutere.

Men det er helt umulig å diskutere arbeidstidsordninger og lønnsmodeller på en konstruktiv måte når man går rundt og forventer enda en sklitakling fra sjefene til sjefen. I helsevesenet finnes det veldig få raske løsninger. De store endringene bør helst komme i form av velbegrunnede og godt planlagte reformer – ikke revolusjoner. Endring av etablert praksis av sykehuslegers arbeidstid ville være en slik stor endring.

Samarbeid krever at begge forstår problemet

I den aktuelle konflikten om sykehuslegenes arbeidsplaner klarte representanter for sykehusene aldri å formidle hva som var problemet med å avtalefeste etablert praksis annet enn at det åpenbart er dyrt å betale for overtid. De trakk frem manglende mulighet for langtidsplanlegging, men hvordan en individuell plan skulle løse dette problemet kom aldri frem på noe som var i nærheten av en overbevisende måte.

Man får ikke flere sykepleiere til å jobbe fulle stillinger ved å tilby dem deltidstillinger, fjerne begrensningen om jobb hver tredje helg eller ved å be dem slutte å gå på cafe eller CC-Vest. Man får ikke et konstruktivt samarbeid med sykehuslegene ved å ensidig endre etablert praksis som sikret tilstrekkelig vern i lange vakter og uker, for senere å fremstille dem som grådige fordi de vil ha betalt for overtid.

Hvis arbeidsgiversiden ønsker å samarbeide med sine ansatte for å møte en ventet ressursknapphet, må de legge fra seg sklitaklingene. Utgjør de ansatte et problem for driften av sykehusene må arbeidsgiversiden først klare å formidle hva som er problemet annet enn at vi helst skulle vært billige brikker på et brett. Bare på denne måten kan de paranoide antennene krympe slik at tillitten til at sykehusene ikke bare vil pasientene vel, men også sine ansatte, igjen kan vokse. 

Kommentarer

 • Sykehuslege 26.01.2018 17.18.18

  Veldig bra skrevet !!

Nyheter fra startsiden

DM ARENA DIGITAL: Post ESMO

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!