Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Blogger


Torgeir Micaelsens blogg Publisert 2017-04-22

Barn og unge først!

Vår felles helsetjeneste bidrar hver dag til å skape trygghet og håp for mennesker over hele landet vårt. Den er en av mange edelstener i den norske velferdsmodellen.

Nå skal vi bygge helsetjenesten vår for en ny generasjon. Da skal vi bevare og forsterke det som fungerer. Og gå kraftig til verks overfor det som ikke fungerer. Og tro meg. Det er fortsatt mye å ta av.

Vi vet at eldre pasienter og pårørende opplever for ujevn og tilfeldig kvalitet i omsorgen. Derfor foreslår vi en reform for bedre og mer likeverdig kvalitet i eldreomsorgen over hele landet.

Vi vet at rusavhengige går til grunne i fengslene våre. Derfor foreslår vi en kraftig omlegging av norsk ruspolitikk slik at rusavhengighet skal møtes med helsehjelp, ikke straff.

Og vi har forstått at byråkrati og dårlig kommunikasjon i sykehusene våre står i veien for god pasientbehandling. Derfor forslår vi at måltall og rapportering skal reduseres til kun det absolutt nødvendige i sykehusene våre.

Og bare så det også er gjort helt klart: Vi er overbevist om at hovedsvaret på fremtidens helsepolitikk ikke ligger i økt konkurranseutsetting og privatisering, men i en kraftfull satsning på de offentlige sykehusene våre.

Jeg gjør det derfor helt klart: Dersom Arbeiderpartiet vinner valget, skal alle privatiseringsfyrstikkene H/Frp-regjeringen leker med, legges i skuffen.

Vi må starte med ungene våre

Men skal vi virkelig lykkes med å skape bedre helse, må vi først og fremst sette inn støtet utenfor sykehus og legekontor.

Dere vet det – og jeg vet det: Vi må starte tidlig. Med ungene våre.

Arbeiderpartiets partiprogram er krystallklart: vi vil ha et krafttak for forebygging blant barn og unge.  

Når vi sier det slik, er det fordi vi vet hva som skal til.

Èn dør inn

Birgit Valla er psykologspesialist og leder «Stangehjelpa». «Stangehjelpa» er et tilbud til de som trenger hjelp med psykisk helse og rus i Stange kommune.

Der er det en dør inn, det er ingen henvising, alle kan komme. Barn, unge, voksne, familier blir møtt av et tverrfaglig, kompetent miljø som kan hjelpe.

 Dette er det fagfolk og vi politikere kaller lavterskeltilbud i praksis. I realiteten har Birgit og hennes kollegaer - og flere tilsvarende steder rundt i landet - vist oss at det er mulig å gi langt bedre hjelp tidlig – særlig til barn og unge som strever med livet sitt og står i fare for å utvikle psykisk sykdom.

Vår ambisjon for de neste fire årene, er å etablere «Stange-hjelpa» over hele landet.

Skolehelsetjenesten

Så skal vi ta i bruk flere arenaer i kampen mot psykisk lidelser og uhelse. Vi vil ha flere helsesøstre og foreslår å øremerke midler til skolehelsetjenesten i en opptrappingsperiode. Men vi skal også tenke nytt om hvordan vi organiserer skolehelsetjenesten.

For noen uker siden møtte jeg helsesøster Thale Maria Krohn Engvik som jobber i bydel Nordre Aker her i Oslo. Hun stilte seg det grunnleggende spørsmålet: Hvordan kan jeg nå dem som tilsynelatende alltid går med nesa i mobilen? Som er mer opptatt av det som er viralt enn det faren, moren, læreren eller helsesøsteren formidler ansikt til ansikt?

Svaret ble Snapchat og profilen hennes «Helsesista».

Gjennom snapchat nakker hun med ungdom over hele landet. Om HPV-vaksine, om kjønnsykdommer, depresjon, selvtillit, kondombruk, rus og russetid. Hun har blitt hele Norges helsesøster. En tilgjengelig helsesøster.

Vi vil ha flere som Thale. Flere som har tid til å se barn og ungdom bedre enn i dag.

I tillegg vil vi ha beredskapsteam mot mobbing i alle kommuner, og vi vi foreslår at elever skal lære om psykisk helse på skolen. Daglig fysisk aktivitet og et enkelt skolemåltid til alle barn er også foreslått inn i Arbeiderpartiets nye partiprogram.

Det er barn og unge først.   

Forebyggingsregjering nummer 1

Lykkes vi med dette kan vi etter 11. september med trygghet si: Vi skal bli «forebyggingsregjering nummer 1!»

Hvis vi sammen lykkes, vil flere barn og unge få troen på at de er gode nok.

At de i seg selv har det som trengs.

Og at det rundt familier, barn og ungdommer som sliter – skal være sterkere armer, tryggere rammer og mer tilgjengelig hjelp fra fellesskapet enn i dag.

 

Kommentarer

 • Kjell O.Skavdal 24.04.2017 13.30.41

  Da synes jeg du skal ta med Ungarnpsykologene i dine fremtidsvyer, Torgeir! Forutsatt at de får ordnet autorisasjonsspørsmålet - og det kan du bidra til ,- vil de mer enn gjerne delta i opptrappingsprogram for barn og unge innen psykisk helse! Men det må skje raskt! Kjell O.Skavdal Gammeldoktor

Torgeir Micaelsen

Torgeir Micaelsen er stortingsrepresentant, medlem av sentralstyret og helsepolitisk talsperson i Arbeiderpartiet. Tidligere leder av finanskomiteen på Stortinget. Micaelsen er utdannet fra Universitetet i Oslo, bachelor i samfunnsvitenskapelige fag,  og Handelshøyskolen BI, Executive Master of Managament.

Nyheter fra startsiden

DM ARENA DIGITAL: Post ESMO

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!