Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Blogger


Tor Levin Hofgaards blogg Publisert 2018-10-17

En investering i folkehelse

Regjeringen vil bevilge 50 millioner ekstra til rekruttering av psykologer i kommunen. Det er gledelig, og det er helt nødvendig.

Målet med å få disse psykologene på plass i kommunen er å bidra til å redusere antall mennesker som får psykiske helseplager. De plagene som koster samfunnet mest er depresjon og angst. Psykiske helseplager er en av de viktigste årsakene til uførhet, og den viktigste blant unge uføre. En psykolog i kommunen, som jobber tett med andre hjelpere, og bidrar opp mot hele spekteret av kommunale tilbud og arenaer der folk lever sine liv er derfor en svært god investering for samfunnet.

Ni av ti kommuner mener psykologene hjelper dem med å nå viktige helsepolitiske mål. Det viser tall fra Helsedirektoratet som får jevnlige rapporter fra kommuner som har høstet erfaring med å ha psykologer på laget, og som opplever hvordan psykologene.

 • Kan hjelpe enkeltpersoner som sliter psykisk
 • Kan bistå barnehage-, skoleansatte og andre faggrupper som har stor betydning for barn- og unges psykososiale oppvekstmiljø
 • Kan bidra med psykologiske kunnskap i forebyggende og helsefremmende arbeid og planlegging av gode lokalmiljøer

Nå vil Regjeringen sikre at flere kommuner få på plass psykologkompetansen. For det er fortsatt en god vei å gå. I øyeblikket mottar 337 kommuner/bydeler tilskudd til totalt 550 psykologstillinger. Det er liten tvil om at tilskuddsordningen har satt fart på rekrutteringen. Men fortsatt gjenstår det flere kommuner som ikke har søkt om statlig midler til psykolog.

Det er store forventninger som er lagt på psykologene når de nå skal inn i alle kommuner. De som har tilsatt psykolog, har opplevd at psykologer kan langt mer enn det de får vist fram inne bak den lukkede døren til terapirommet. I tillegg til å drive helt nødvendig individrettet arbeid mot alle aldersgrupper; barn/unge, voksne og eldre skal psykologene drive forebyggende arbeid rettet mot grupper og lokalmiljø, og de skal drive plan- og utviklingsarbeid, veiledning og fagstøtte til annet personell og tjenester (Kilde: Helsedirektoratet).

Én psykolog ikke kan svare på alle forventningene alene. Det trengs flere, og de jobber best i team med andre profesjoner, og egner seg godt også i kommunenes plan og utredningsavdelinger, og i staben til rådmennene.

Derfor er det viktig at tilskuddet som nå kommer også ses som et bidrag til å øke antall psykologer i kommunene som allerede har psykolog.  Da vil vi få mye igjen for investeringen som nå gjøres.

Kommentarer

 • Tidl komm leder 18.10.2018 22.18.43

  Norske profesjonsutdannede,psykologer, er deres utdanningen tilpasset arbeid i norske kommuner? Kanskje her trengs det kompetansetilførsel og endring i profesjonsutdanningen for å kunne fylle en rolle som kommunal psykolog. Her trengs kompletterende tiltak.

 • Lisens 18.10.2018 00.08.12

  Tanken som fester seg etter å ha lest 3-sekunders-teksten fra Hofgaad, er at den har like lite innhold og substans som den faglige vurderingen av ELTE-utdanningen. En vurdering som ble bestilt av NPF, vurdert av et faglige råd der så og si alle som en har sentrale verv i NPF. I tillegg til de 50 millioner som tilkommer psykologer med norsk godkjenning (autorisasjon) og medlemskap i NPF, har de også forsikret seg 244 millioner til egene utdanningsinstitutt, og et konkurransefritt marked med stor etterspørsel. på psykologer i fremtiden. At de har ødelagt tillit og helsen til flere hundre mennesker på veien, gis ikke en tanke. Tall som kommer fra Hdir. kan en heller ikke stole på, de har vist en skremmende mangel på respekt for lovverket de 2 -3 siste årene.

 • Skeptisk 18.10.2018 16.18.04

  Uavhengig av de faglige kvalifikasjonene de har begynner disse kommentarene fra ELTE-studenter og -tilhengere å tære på tilliten min til at disse menneskene har den ydmyke, reflekterte og kritiske holdningen som kreves i psykologisk praksis. Forhåpentligvis er de som kommer med denne typen barnslige og ubegrunnede kommentarer, påstander og karakteristikker ikke representative for hele gruppen som nå skal bli psykologer i Norge...

Tor Levin Hofgaard

Tor Levin Hofgaard er psykologspesialist og bloggen er skrevet i perioden han var president i Norsk psykologforening. Han jobber fra 1/1-2020 i MOMENT organisasjon og ledelse. Bloggen er avsluttet.

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!