Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

Blogger


Tommy Skars blogg Publisert 2020-10-28

Uakseptabel og uansvarlig oppfølging av slagrammede

Kun fire av ti får anbefalt oppfølging etter hjerneslag, avdekket NRK Dagsrevyen i går kveld. 

Hovedanbefalingen i Nasjonal faglig retningslinje for behandling og rehabilitering ved hjerneslag er en poliklinisk kontroll i spesialisttjenesten én til tre måneder etter slaget. Ny statistikk fra Norsk Hjerneslagregister (NHR) viser at for pasienter der det er innhentet status ved tre måneder, hadde i 2019 kun 40,5 prosent av pasientene vært til legekontroll i spesialisthelsetjenesten (sykehus). 31,8 prosent av pasientene hadde vært til kontroll i primærhelsetjenesten, mens totalt hadde 73 prosent vært til legekontroll innen tre måneder.

«Resultatet viser at anbefalingene i Nasjonal retningslinje for behandling og rehabilitering ved hjerneslag og måltallet (80 %) i Pakkeforløp hjerneslag ikke er oppfylt», skriver NHR.

Når vi i samme årsrapport fra NHR også kan lese at hver fjerde slagrammede ikke får dekket sitt behov for trening, og at tidligere hjerneslag er en risikofaktor for nye slag, så viser det hvor viktig etterkontrollen er. Da er det både uakseptabelt og uforsvarlig at ikke flere får den.

LHL Hjerneslag har i flere år overfor Helse- og omsorgsdepartementet og partiene i Stortingets helse- og omsorgskomité påpekt at mangelfull oppfølging av slagrammede er virkeligheten, og bedt om tiltak og bedre finansiering. Det er med andre ord mange som har visst, men få har tatt ansvar.

Nå tar heldigvis stortingsrepresentant Tellef Inge Mørland fra Arbeiderpartiet tak i dette fra Stortingets side. Under den pågående behandlingen av statsbudsjettet for 2021, vil han og partiet fremme følgende forslag:

«Stortinget ber regjeringen sørge for at det blir iverksatt tiltak for å øke andelen pasienter som får anbefalt etterkontroll og oppfølging etter hjerneslag, i tråd med Nasjonal faglig retningslinje for behandling og rehabilitering av hjerneslag».

Verken Stortinget eller Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) kommer unna at finansieringen av etterkontrollen må bli bedre. En som har jobbet for dette lenge, og som er en av de som kan mest om betydningen av etterkontrollen og hva som skal til, er professor, overlege og faglig leder ved Norsk Hjerneslagregister, Bent Indredavik. Han har foreslått konkrete endringer i finansieringsordningen for etterkontroll. Til hjernehelse- og hjerneslagmagasin SlagNytt nr. 1 2020 uttalte han:

"Å få etablert et slikt finansieringsgrunnlag er derfor en helt nødvendig forutsetning for å få etablert tverrfaglige etterkontroller ved hjerneslag som et landsdekkende tilbud. Dette må høyprioriteres med sikte på å få en kode i det innsatsstyrte finansieringssystemet etablert fra 1. januar 2021".

Statsråd Bent Høie tror at pakkeforløp hjerneslag vil endre oppfølgingen av slagrammede. Det håper vi også. Tre måneders kontrollen representerer imidlertid et viktig målepunkt og avslutning av pakkeforløp hjerneslag der det skal gjennomføres en grundig kontroll og ved behov tverrfaglig vurdering, samt en evaluering av hvordan pakkeforløpet har fungert for den enkelte pasient. Når bare 40 prosent får en slik etterkontroll, så vil det svekke mulighetene for å kunne evaluere hele pakkeforløpet for hjerneslag. Den store satsningen som pakkeforløp representerer svekkes sterkt ved at den avsluttende kontrollen mangler for de fleste pasienter.

LHL Hjerneslag fulgte 19. oktober opp med brev om dette til Stortingets helse- og omsorgskomité og med kopi til HOD og Helsedirektoratet. Jeg har i dag sendt en ny henvendelse til komitéen med bønn om å støtte Mørlands forslag. Dessuten har stortingskomitéens medlemmer nå fått alle kildehenvisninger de har fått før, en gang til. Etter innslaget i NRK i går kveld, og all dokumentasjon fra oss, er det ikke én stortingsrepresentant nå som kan si man ikke visste…

Vi kan ikke vente på en ny årsrapport som forteller at nesten 60 prosent av landets slagrammede ikke får den oppfølgingen de bør ha.        

Kommentarer

Tommy Skar

Tommy Skar er generalsekretær i LHL Hjerneslag. Han har vært kommunikasjons- og markedssjef i LHL, han har ledet LHLs helsefagteam og vært rådgiver for LOs leder. Han har også bakgrunn som kommunal helse- og sosialpolitiker. Skar var vara til Stortinget i perioden 1993-1997.

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!