Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

Blogger


Mina Gerhardsens blogg Publisert 2020-09-24

På tide med smarte avgifter

Den norske folkehelsen trenger hjelp. Vi har noen store utfordringer og må sette i verk tiltak som faktisk virker.  

Vi har en alvorlig situasjon. Over flere tiår har antallet med overvekt og fedme økt her til lands. Vi følger en global, negativ trend, men Norge ligger altså på fedmetoppen i Europa, med bare tre land foran oss, Storbritannia, Irland og Spania.  Det øker risiko for dårlig helse, for alvorlig sykdom og for tidlig død. Fedme alene gir flere tusen dødsfall i året. Som risikofaktor for hjertesykdom og diabetes type 2 er tallene mye høyere.   

I denne situasjonen trenger vi politikere som tar folkehelse på alvor og tør å sette inn tiltak som virker, ikke forslag som vil forverre situasjonen, slik det aktuelle forslaget fra Høyres programkomite om å kutte i sukkeravgiften vil gjøre.  

Folkehelseutfordringer 

Vi har noen store folkehelseutfordringer i Norge. Nær 90 prosent av det vi blir syke av, dør for tidlig av, og som påfører samfunnet store helseutgifter, er ikke-smittsom sykdom som kan knyttes til levevaner, som for mye sukker, for lite aktivitet, alkohol og tobakksbruk.  

Skal vi gjøre noe med dette, må vi legge bedre til rette for å gjøre gode valg. Da handler det om å sette inn de tiltakene vi vet virker, som gjør sunn mat billigere og usunn mat dyrere.  

Dagens sukkeravgift virker, men den kan virke bedre om den var enda smartere innrettet. I dag har for eksempel pastiller med og uten sukker den samme avgiften. Det gjør at begge deler blir litt dyrere, noe som reduserer forbruk. Men vi mister gevinsten i at folk bytter fra for eksempel brus, pastiller og tyggis med sukker til de sukkerfrie alternativene.  

Smarte avgifter 

I 2019 kom en egen NOU om sukkeravgiften. Den skulle peke ut en strategi, men siden utvalget var sammensatt på en slik måte at det ikke ble noen felles konklusjoner, fikk den mindre gjennomslag enn en slik utredning burde hatt. For forskningen er tung og tydelig på at avgifter er noe av det mest effektive vi har for å påvirke folks handlevalg og forbruk. Det understrekes også i den internasjonale rapporten  “Health Taxes to Save Lives”, der vår egen helseminister Bent Høie er med i teamet bak. Der tas det til orde for avgifter på alkohol, tobakk og sukker for å hindre sykdom og for tidlig død. WHO har også anbefalt prisvirkemidler som et kostnadseffektivt tiltakGlobalt er estimatet at 50 millioner mennesker kan reddes fra for tidlig død dersom landene økte avgiftene til et nivå som øker prisen med 50 prosent de neste 50 årene.Den effekten gjelder selvsagt også i Norge, men da må avgiftene lages klokt. Flertallet i det såkalte sukkerutvalget anbefalte at avgiften slik den er utformet i dag bør oppheves og erstattes av en ny og helsebegrunnet avgift.  

Ekspertrapport bekrefter 

Nylig kom også en rapport fra en ekspertgruppe som har sett på Sunnere matomgivelser i NorgeDenne viser at det er en rekke av de tiltakene forskning har vist virker, som vi ikke tar i bruk. Dette er virkemidler som strengere regler for reklame mot barn og unge, som markedsføring på emballasje og bedre merking av matvarer. Det aller viktigste som framheves i rapporten er likevel differensiert sukkeravgift. Dette er nettopp det Nasjonalforeningen for folkehelsen har tatt til orde for, på bakgrunn av rådene fra fagekspertene som var med i utvalget bak NOUen om sukker og avgift.  

Jeg er veldig glad for den rapporten som kom forrige uke. Den gir en klar oppgaveliste til politikerne om hva vi må få på plass. 

Altfor ofte fristes politikere av forslag som har liten betydning, som informasjonskampanjer.  Mens det som skal til er tiltak som treffer hele befolkningen og som påvirker de valgene alle gjørvalg basert på pris, plassering og reklame. For vi må gjøre det som virker.  

Pandemien har vist oss sårbarheten i den norske folkehelsen. De som er særlig utsatt for alvorlig forløp er de som har underliggende sykdom - og dette er de samme ikke-smittsomme sykdommene som påvirkes av levevaner, som diabetes type 2 og hjertesykdom.  

Dette er ikke tiden for å svekke virkemidlene som kan bidra til å ta vare på helsen vår, isteden bør dette få helseministeren til å be om en storsatsing på forebygging og folkehelse - og satsing på tiltak vi vet virker, som smart sukkeravgift.  

Kommentarer

Mina Gerhardsen

Mina Gerhardsen er generalsekretær i Nasjonalforeningen for folkehelsen. Organisasjonen jobber for å bekjempe demens og hjerte-og karsykdom gjennom arbeid for aktivitet, påvirkning og innsamling til forskning. Gerhardsen er utdannet samfunnsgeograf og pedagog og har bakgrunn fra media, politikk og frivillig sektor. 

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!