Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

Blogger


Hans Torvald Haugos blogg Publisert 2019-08-21

Godt syn gjør læring enklere

Vær beredt!


Denne uka er det tusenvis av spente skolebarn som har startet opp skoleåret. Jeg oppforer foreldre til å ta ansvar for sine barns syn. Redusert syn kan ødelegge for god læring.

I årets valgkamp kommer skolemat til å diskuteres gang på gang. Jeg skal ikke ta et standpunkt for eller mot offentlig skolemat. Men jeg vil poengtere at vi vet at godt syn er viktig for læring og utvikling. Norsk forskning viser at ett av fem skolebarn har behov for å undersøke synet sitt. Ett av ti skolebarn har behov for briller på nesen eller kontaktlinser for å se godt. Det er interessant å se at mat kommer høyere på den politiske agendaen enn evnen til å se.

Alle skjønner at barn som ikke ser hva det står på tavla eller som opplever bokstaver som danser på linja når de leser - fort kan bli en taper i skolen. Det forstår politikerne også. Politikerne er opptatt av syn. Flere av dem vil gjerne gjøre noe med det. Men det er ikke en del av årets valgkamp.

I Norge er det foreldrene som har hovedansvaret for barns syn. Selv om læreren forteller om dårlig leseutvikling, helsesøster måler redusert syn, eller barnet forteller at det er vanskelig å se – er det også høsten 2019 foreldrene som har hovedansvaret for å få undersøkt synet hos skolebarn.
Er det behov for briller og barnet ikke har rett på dekning via det offentlige, er det foreldrene som må betale den brillen det er behov for.

Dette er ikke noe jeg forteller fordi jeg ønsker diskusjonen som en del av årets valgkamp. Dette er noe jeg forteller om slik at foreldrene skal være klar over at de har et stort ansvar når det gjelder sine egne barns syn.

Den enkle løsningen er å søke hjelp i nærområdet hvis du som mor eller far er usikker på om barnet ditt ser godt nok. Gå til den lokale optikeren og be om en grundig synsundersøkelse. Fungerer det ikke godt i skolen kan synet være en av årsakene til problemene. En enkel brille kan løse store problemer.

«Vær beredt» er speidernes valgspråk. Når speidere samles avsluttes det med at speiderlederen sier «vær beredt», og speiderne svarer "Alltid beredt". Som gammel speider håper jeg at foreldrene er klare til å ta ansvaret hvis behov nå når skolen begynner. At de er beredt!

Kommentarer

Hans Torvald Haugo

Hans Torvald Haugo er generalsekretær og fagsjef i Norges Optikerforbund og Synsinformasjon. Han har bred arbeidserfaring som optiker og har i hele sin kliniske karriere jobbet tverrfaglig innen øyehelsefaget.

Nyheter fra startsiden

DM ARENA DIGITAL: Post ESMO

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!