Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Blogger


Hans Torvald Haugos blogg Publisert 2017-08-15

Hvert femte barn har synsproblemer!

Synsfeil kan gi problemer som ikke er åpenbart relatert til synet. Eksempler kan være hodepine, sliten og trett på skolen, lese- og skrivevansker eller dårlig konsentrasjon. Det vil ofte være foreldre, lærere, skolehelsetjenesten og fastlegen som merker at noe er galt. Tenker de på synet?

Synsfeilene som ødelegger for læring oppstår ofte i alderen 6 til 19 år. Langsynthet, skjeve hornhinner og samsynsproblemer gir oftest synsproblemene som ødelegger skolehverdagen. Dette er synsfeil som kan være vanskelig å oppdage. Hovedansvaret legges på foreldrenes skuldre når barna sendes ut fra helsesøster etter 4-års kontrollen. Dette er den siste obligatoriske synsundersøkelsen av barn.

Norske tall viser at hvert femte skolebarn har synsproblemer og trenger en synsundersøkelse. Beregninger Norges Optikerforbund har gjort viser at behovet for å synsundersøke skolebarn er fire ganger høyere enn antallet barn fra 0 til 15 år som ble undersøkt av spesialisthelsetjenesten i fjor.

Alle helsepersonellgruppene i førstelinjehelsetjenesten har en offentlig finansiering som dekker barns behov for øyehelsetjenester og annen synsoppfølgning - utenom optikeren. Ser barnet ditt dårlig legger samfunnet et økonomisk ansvar på mor og far, hvis de oppsøker optiker for hjelp.

Få barn har avanserte og kompliserte øyesykdommer. Det er underlig at samfunnet benytter øyelege for oppfølging av friske barn med behov for briller. Veldig mange av barna som sendes fra helsesøster til øyelege, har bare behov for briller.
Dagens organisering gir ikke lik tilgang til offentlige helsetjenester for barn med synsproblemer. Flere barn og unge kan få hjelp der de bor hvis skole, helsesøster, fastlege og optiker jobber tettere sammen. Dette er viktige prinsipper som må inn i revisjonen av Helsedirektoratets veileder for undersøkelse av syn hos barn.

Norges Optikerforbund mener at det er på tide å se nytteverdien i optikertjenester og la det bli en del av det offentlige øyehelsetilbudet til barn og unge.

Ønsker du å være med i en debatt som berører disse temaene kan du delta torsdag under Arendalsuka. Norges Blindeforbund, Høgskolen i Sørøst-Norge og Norges Optikerforbund inviterer til et seminar der syn og skolebarn diskuteres.

Det burde være unødvendig med skoletapere på grunn av dårlig syn. Til det har vi for mange dyktige optikere. Barn og unge med mistanke om synsproblemer bør få hjelp. Synsundersøkelser av barn vil gi bedre resultater i skolen.

Kommentarer

 • Dinparvar 12.03.2018 07.47.59

  Hei Jeg lar meg stadig forundre over deg og dine forbundsfeller og stadige forsøk på å få et sugerør i statskassa. De fleste barn som trenger øye us får dette i regi av avtalespesialister. Det er også anledning for øyeleger å benytte seg av optikere i våre lokaler og under kyndig veiledning av øye spesialister. Det du er mest opptatt av er å få selvstendig rett til dine medlemmer som privatpraktiserende optikere og for å drive for statens regning. Det du glemmer er at dine medlemmer skal selge en vare for statens regning. Dere skal stille diagnose og dernest få staten til å betale!! Det er IKKE mulig i hele statsforvaltningen.

 • Øyelege 17.08.2017 12.04.47

  Flott at du setter søkelyset på barn og synsproblemer, Hans Thorvald! Et par påstander i din blogg bør imidlertid kommenteres. Det finnes et begrenset antall studier på prevalens av synsrelaterte problemer (astenopi) hos skolebarn. I 2016 ble den første review og meta-analyse publisert. Vilela og medarbeidere konkluderer her at majoriteten av barn med astenopi ikke hadde unormale visus eller refraksjonsverdier, og det foreligger derfor ikke grunnlag for å anbefale korrigerende behandling. Mangelen på studier mtp prevalens og betydning av astenopi vanskeliggjør en effektiv planlegging og oppfølging av gruppen, og nye studier bør derfor planlegges. Dine påstander om at det hos barn oppstår ‘synsfeil som ødelegger for læring ‘ og at ‘synsundersøkelser av barn vil gi bedre resultater i skolen’ er ubegrunnet. Tidligere studier har f.eks ikke kunne påvise effekt på lesehastighet hos barn med astenopi etter behandling.

Hans Torvald Haugo

Hans Torvald Haugo er generalsekretær og fagsjef i Norges Optikerforbund og Synsinformasjon. Han har bred arbeidserfaring som optiker og har i hele sin kliniske karriere jobbet tverrfaglig innen øyehelsefaget.

Nyheter fra startsiden

DM ARENA DIGITAL: Post ESMO

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!