Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

Blogger


Andreas Bergs blogg Publisert 2013-11-08

4 nyheter for bedre samhandling

Dagens Medisin har i sitt siste nummer og på DM Arena-debatten 7. november satt søkelyset på legers faglige oppdatering. Bakgrunnen var det såkalte kongressvedtaket for to år siden som ble vedtatt av de tre partene LMI, LFH (utstyrsleverandørene) og Helse Sør-Øst (på vegne av de 4 regionale helseforetakene) Etterutdanning er definert som arbeidsgiveransvar, og følgelig bekostes av arbeidsgiver. Dette skal imidlertid ikke være til hinder for et faglig samarbeid og samhandling på naturlige områder.

Siden den gang har alle parter gjort seg erfaringer som ble satt under debatt på DM Arena. Jeg satt selv i panelet under debatten, og finner det oppløftende at alle parter synes at avtalens prinsipper både er riktige, viktige og nødvendige. Legeforeningen støtter også prinsippene og vi er alle opptatt av kompetansebehovene i helsesektoren.

Det bærende prinsippet er fortsatt at samarbeid og samhandling mellom helsepersonell, legemiddelindustri og medisinsktekniske utstyrsleverandører fortsatt er en forutsetning for å sikre riktig bruk og behandling, og å utvikle nye, forbedrede legemidler, medisinsk forbruksmateriell og medisinskteknisk utstyr.

Siden avtalen ble inngått, har partene sett at den ikke virker helt etter intensjonen på enkelte områder. Derfor har det vært nødvendig med en presisering av avtalen. Dagens Medisin har i sin dekning av saken omtalt dette som «en innstramming» - men det er det altså ikke. Det er en tydeliggjøring av prosesser.

Dette er de fire viktigste nyhetene i avtalen:

1) Hvert helseforetak skal ha en egen avtaleansvarlig. Poenget med dette er blant annet at invitasjoner til faglig samarbeid faktisk skal nå frem til relevante mottakere. Frem til nå har vi opplevd at disse invitasjonene ofte ikke når mottakeren på grunn av omstendelig saksgang og uklare kontaktlinjer. På samme måte skal hvert firma ha egne avtaleansvarlige som skal sørge for at de enkelte selskapene følger avtalen.

2) Helseforetakene skal betale reise- og overnattingskostnader for foretakets deltaker(e) til det faglige arrangementet. Firmaer kan også betale for møterom og foredragsholdere. Nøktern bespisning kan fortsatt bekostes av firmaet/-ene som står bak det faglige arrangementet. På grunn av tidligere misforståelser om hvordan regelen om HF-betaling skulle forstås, er dette nå blitt presisert i den nye avtalen.

3) Den felles målsettingen med hele avtaleverket er kompetanseheving. Det er fag, og ikke økonomi, som skal være grunnlaget for ethvert samarbeid.

4) Avtalen skal åpne for større samarbeid om forskning og innovasjon, øke kvaliteten og pasientsikkerheten i helseforetakene, og bidra til større verdiskapning. Dette er særlig viktig sett i lys av de prioriteringene vår nye regjering har satt.

Jeg er dermed optimistisk på at avtalen med disse presiseringene vil bidra til mer samarbeid, og at den ikke representerer noen innstramminger.

Kommentarer

Andreas Berg

Andreas Berg er daglig leder i Tailormade Consulting og utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole (NHH).

Nyheter fra startsiden

Fastlegeleder kritiserer departement-utspill

GAVEFORSTERKNINGSORDNINGEN AVVIKLET

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!