Per T. Lunds blogg

Private helseaktører er ikke det samme som et todelt helsevesen

Denne artikkelen er mer enn to år gammel.

Per T. Lund

Per T. Lund har vært administrerende direktør i Apotekforeningen siden 2011. Han kom da fra stillingen som adm. dir. i Sykehusapotekene HF. Lund er utdannet farmasøyt fra Universitetet i Oslo.

På spørsmål om du vil ha «gull og grønne skoger» eller «striskjorte og havrelefse», velger de aller fleste det første.

Veldig mange interesseorganisasjoner bruker meningsmålere for å forsøke å fange opp hva befolkningen mener og er opptatt av innenfor sin sektor. Vi er også med i den klubben, og nå har Kantar tellet og målt i Helsepolitisk barometer. Der deltar et kobbel av organisasjoner på helseområdet.

Når vi spør folk hva som er viktig innen alt fra psykisk helse, via eldreomsorg og hørselsomsorg til legemiddelbruk og sykepleiermangel, kan summen av alt folk ønsker seg bli ganske omfattende og overveldende. Det kan se ut som et paradoks når de fleste samtidig mener at helsetjenesten er blant sektorene som vil ha aller størst utfordringer i årene fremover.

Så hvordan skal vi få endene til å møtes?

7 av 10 mener ifølge Kantar at vi har et todelt helsevesen – og de fleste liker det ikke. Samtidig har halvparten av befolkningen liten tro på at det offentlige helsevesenet vil klare å dekke fremtidig behov for helse- og omsorgstjenester uten hjelp fra private tjenestetilbydere – nok et paradoks.

Jeg tror denne halvparten er inne på noe. Skal endene møtes, er vi avhengig av et samspill mellom offentlige og private tilbydere. Det betyr mer effektiv bruk av ressursene.

Og det er her apotekene kommer inn – ikke som en reddende engel, men som et nødvendig supplement der kommunale tilbud kommer til kort og der allmennlegene møter veggen eller trenger støtte. Apotekenes kjernekompetanse er legemiddelforsyning og legemiddelbruk. Og i en vid forstand er også vaksinering faktisk legemiddelbruk, så det hører med.

Skal vi beholde en helsetjeneste i verdenstoppen også når jeg tilhører gruppen «eldre», må vi sikre at flest mulig av de eldre beholder god helse og kan klare seg best mulig i eget hjem. Legemidler er en viktig innsatsfaktor for å beholde helsen og klare seg hjemme. Derfor er det viktig at fagkompetansen i apotek blir brukt på en effektiv måte som sikrer at folk får maksimal effekt av medisinene sine.

Helsepolitisk barometer viser at et stort flertall mener at helsepersonell i apotek kan yte enda mer helsehjelp. Faktisk ønsker 7 av 10 seg mer fra apotekene når det gjelder egen helse. Her er det et stort potensiale for samspill mellom det private og det offentlige. Farmasøytene skal ikke leke leger, men i samspill med legene kan de bidra til at pasientene faktisk får og tar den behandlingen legene anviser, slik at behandlingsmålene kan nås.

Slik kan vi sammen bidra til at endene møtes, og at også fremtidige generasjoner får nyte godt av et av verdens beste helsevesen.  

Powered by Labrador CMS