Tor Levin Hofgaards blogg

Nasjonal allianse for helsepsykologi i somatikken

Tor Levin Hofgaard

Tor Levin Hofgaard er psykologspesialist og bloggen er skrevet i perioden han var president i Norsk psykologforening. Han jobber fra 1/1-2020 i MOMENT organisasjon og ledelse. Bloggen er avsluttet.

Ønsker vi å behandle hele mennesket, må vi ta de praktiske konsekvensene av at somatisk og psykisk helse henger sammen. Hvordan kroppen vår fungerer, avhenger av hvordan vi fungerer psykisk og omvendt.

Få vil bestride sammenhengen mellom fysisk og psykisk helse. Usikkerheten knyttet til en kreftdiagnose, smertene til en revmatiker, kravene om livsstilsendringer når du har fått diabetes, stiller oss overfor betydelige utfordringer, både psykologiske og sosiale. Fysisk sykdom skaper støy i sjelslivet. Det kan gå utover søvn, mestringsevne, sosial funksjon – alle sentrale faktorer for å kunne leve et godt liv. Hvordan vi takler denne støyen, vil kunne være avgjørende for hvordan sykdommen utvikler seg; hvor fort, og om vi i det hele tatt blir friske. Til nå har helsevesenet unnlatt å ta disse utfordringene alvorlig nok.

De fleste pasienter innlagt i somatisk sykehus, får hjelp av eksperter som undersøker og behandler kroppen. Men det kan ofte skorte på hjelp til å mestre kriser, eller til å leve med en kropp som risikerer å bli plaget av sykdom resten av livet. Både akutt og kronisk sykdom gir forhøyet risiko for å utvikle angst og depresjon. Ved somatiske sykehus kan opptil hver femte pasient med hjertekar-sykdommer være rammet av depresjon. Tilsvarende tall fins også for en rekke andre somatiske tilstander.

Ikke minst for kroniske smertepasienter er problemstillingen reell. Mange frykter at smertene er farlige, er oppgitte over at det ikke finnes gode lindrende tiltak og blir nedstemte på grunn av dårlig søvn og redusert livskvalitet. Dette er områder der det er mulig å sette inn behandling, og der psykologisk kunnskap kan spille en viktig rolle. At psykologisk behandling av smertepasienter virker, viser blant annet en kunnskapsgjennomgang som Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten gjorde i 2013.

Prisen for å unnlate å ta denne kunnskapen systematisk i bruk, betales av enkeltindivider i form av økt lidelsestrykk og av samfunnet i form av forlengede sykdomsforløp og unødig press på helsevesenet. Dette er bakgrunnen for at Norsk psykologforening nå har invitert til en bred allianse for klinisk helsepsykologi i somatikken der både pasientorganisasjoner og fagmiljøer inngår. Alliansen har allerede tilslutning fra Norsk Revmatikerforbund og Ja til lindrende enhet og omsorg for barn. Alle organisasjoner, fagmiljøer, høyskoler eller universiteter som deler alliansens mål ønskes nå velkommen til å slutte seg til.

Last ned måldokument for Nasjonal allianse for helsepsykologi i somatikken.

Klinisk helsepsykologi forutsetter tverrfaglig samarbeid der psykologen sammen med legene, sykepleieren, fysioterapeuten og ergoterapeuten og ernæringsfysiologen sørger for helhetlig behandling av pasienten. Helsepsykologien setter pasienten i sentrum og passer dermed som hånd i hanske med Regjeringens mål for «pasientens helsetjeneste».
En viktig oppgave for klinisk helsepsykologi kan være å lære pasienten å ta i bruk råd fra helsevesenet om nødvendige livsstilsendringer som følge av sykdommen. For mange av oss er kunnskap alene ikke nok til å bryte den tunge veven av vanemønstre som kan ha negativ innvirkning på sykdomsutviklingen. Spør en røyker nær deg!

Allerede i dag finnes gode tverrfaglige miljøer. Ikke minst har Diakonhjemmet sykehus gått foran gjennom etablering av Enhet for psykiske helsetjenester i somatikken. Og helsemyndighetene skal ha honnør for sin splitter nye veileder der tverrfaglighet knesettes som prinsipp i organisering av smertebehandling. Men veien er fortsatt lang fram til et reelt helhetlig helsetjenestetilbud, der psykisk helse inkluderes i behandling av somatiske helseplager uavhengig av alder, stadium av pasientforløpet og sykdomsforløpets varighet.

Derfor inviterer vil til nasjonal allianse for helsepsykologi i somatikken, og vi vil mer enn gjerne ha regjeringen med på laget.

Powered by Labrador CMS