Lill Sverresdatter Larsens blogg

Kommunene trenger et korona-løft

Denne artikkelen er mer enn fire år gammel.

Lill Sverresdatter Larsen

Lill Sverresdatter Larsen er leder i Norsk Sykepleierforbund (NSF), Norges fjerde største fagforening med over 120 000 medlemmer. Hun er førsteamanuensis ved sykepleierutdanningen ved UiT Norges arktiske universitet. Hun har en doktorgrad i demensomsorg.

132 av de 224 koronasmittede i Norge, som er meldt døde pr 12. mai, var beboere på sykehjem eller omsorgssenter ifølge tall fra FHI. De kommunale helse- og omsorgstjenestene trenger et korona-løft.
Pustevansker er fremtredende i sykdomsforløpet, noe som fordrer kunnskap om lungesvikt, behandling, medikamenter som lindrer, omsorg og etikk.  Pårørende har i denne fasen av krisen hatt lite tilgang til de som bor på sykehjem. Sykepleiere og andre pleiere har derfor ofte stått alene sammen med de som dør. Det er sårt for pasienten og de pårørende, og krevende for de ansatte.
Samtidig som sykepleierne skal kjempe mot konsekvensene av en pandemi så skal de også gi pleie og omsorg til andre pasienter med mer vanlige diagnoser som demens, KOLS og kreft. Det finnes ingen pauseknapp for sykepleierne og pasientene i kommunene.
I sykehusene har man satt på pause det man kan for å håndtere situasjonen med korona og planlegge for det som kommer. Ingen på sykehjem eller i hjemmetjenestene kan sette de daglige og grunnleggende behovene til sine pasienter på pause. Pasientene i kommunene trenger fortsatt trygg medisinutdeling og vurdering, støtte til stell og bevegelse, kateterisering, stomi- og sårstell og hjelp til ro når en ikke lengre husker hvor man er. Ifølge Helsedirektoratets føringer for pandemien, skal flere Covid-19 syke pasienter dø hjemme eller få øyeblikkelig- og døgnkontinuerlig hjelp i kommunen sin. Det betyr en ytterligere belastning på allerede belastede kommunale helsetjenester.
Kommunene har behov for en betydelig opprustning i form av ressurser, kompetanse, kompetansestøtte, medisinsk-teknisk utstyr og teknologi for digitale løsninger slik at de settes i stand til å håndtere konsekvensene av Covid-19. Mobiliseringen av helsetjenestene har hatt for ensidig søkelys på sykehusenes kapasitet til å behandle kritisk syke Covid-19 pasienter.
Nå gjelder det å ruste opp helsetjenestene i kommunene slik at sykepleierne, helsefagarbeiderne og assistentene der kan stå i denne situasjonen over tid. Dette er en maraton, og ansvaret kan ikke skyves til hver enkelt sykepleier. Helsepersonell i karantene og tidvis mangel på smittevernsutstyr har økt arbeidsbelastning i denne perioden og også ført til frykt for å spre smitte til pasienter, kolleger og egen familie. Kommunenes helsetjenester bryter sammen om sykepleierne blir syke selv.
Myndighetene må sikre kommunene bevilgninger slik at sykepleierne kan sikre pasientenes daglige behandling, pleie og omsorg uansett om de er smittet av korona eller er har demens. Det må sikres nok smittevernutstyr til å jobbe trygt for de ansatte, men også forebyggende med tanke på risikogruppene. Myndighetene må rette opp skjevfordelingen i korona-tiltakene for helsesystemene og sette kommunehelsetjenestene i stand til å ivareta sykepleier og pasient mens pandemien herjer.
Hver dag dør det over 100 mennesker i Norge, mange ved våre sykehjem og i egne hjem. De skal ha helsepersonell tilgjengelig til å gjøre døden så verdig, trygg og smertefri som mulig. Manglende bemanning, kompetanse og utstyr skaper risiko for pasientens rett til faglig forsvarlige og omsorgsfulle tjenester. Det trengs en nasjonal debatt om organisering og finansiering av våre kommunale helse- og omsorgstjenester, både på kort sikt og på lang sikt. Vi er klare til å bidra, i uansett utvalg, kommisjoner eller råd med våre forslag til nødvendige og framtidsrettede løsninger.

Powered by Labrador CMS