Per T. Lunds blogg

Hva må du som helsepersonell vite om apotek under pandemien?

Denne artikkelen er mer enn tre år gammel.

Per T. Lund

Per T. Lund har vært administrerende direktør i Apotekforeningen siden 2011. Han kom da fra stillingen som adm. dir. i Sykehusapotekene HF. Lund er utdannet farmasøyt fra Universitetet i Oslo.

Det er travle tider for alle lesere av Dagens medisin, med lange dager, stort arbeidspress og mange manglende svar og utstyr for «frontsoldatene» i helsevesenet vårt. Jeg klapper i hendene sammen med resten av Norge.

Dersom du i tillegg rekker å trykke deg inn på denne bloggen, er forhåpentligvis denne informasjonen til nytte dersom du selv, dine pårørende, eller dine pasienter trenger å besøke apoteket den nærmeste tiden:

  • Myndighetene definerer apotekene, sammen med sykehus og legekontor og noen andre samfunnssektorer, som kritiske funksjoner ved en pandemi. Nordmenn skal sikres tilgang til apotekvarer og -tjenester over hele landet.
  • Alle de 8000 helsepersonellet som går på jobben hver dag i landets over 950 apotek, skal beskyttes mot smitte helt på linje med helsepersonell for øvrig. De omfattes av samme regelverk som øvrig helsepersonell, og skal for eksempel testes ved mistanke om smitte. Norske apotek har for tiden langt over 200 000 kunder innom daglig.
  • Mange pasienter hamstrer dessverre legemidler og andre apotekvarer. Det har ført til at apotekene må rasjonere mange legemidler og andre varer i tråd med Legemiddelverkets beslutninger. Oversikt over reseptpliktige og reseptfrie legemidler som må rasjoneres finnes på Legemiddelverkets hjemmesider.
  • Apotekene vil fremover innføre regler for hvordan pasienter skal oppføre seg når de kommer på apoteket.  Det kan inkludere køordninger. Personer utsatt for smitte, eller som er i karantene, må få noen andre til å besøke apoteket for seg, eventuelt bestille legemidler på nettet.
  • Apotekene i Norge samarbeider godt, og etablerer planer for hvordan vi sammen løser situasjoner som måtte oppstå i perioder når enkeltapotek må stenge.  Det er tett kontakt mellom Apotekforeningen, Legemiddelverket og Helsedirektoratet.

Den tiden vi er inne i krever mye av alle som jobber i helsetjenesten. Da er det viktig at vi viser raushet med hverandre og forsøker å holde hodet kaldt og hjertet varmt. Vi ønsker alle å løse oppgavene på best mulig måte, men noen ganger trås det feil. Da må vi heller hjelpe hverandre å forsøke å rette opp.

Powered by Labrador CMS