Torgeir Bruun Wyllers blogg

Eldrebyråden svarer ikke på kritikken

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

Torgeir Bruun Wyller

Torgeir Bruun Wyller er professor i geriatri ved Universitetet i Oslo, overlege ved Geriatrisk avdeling, Oslo universitetssykehus og styreleder i Helsetjenesteaksjonen

Byråd Tone Tellevik Dahls svarmitt blogginnlegg om flyttingen av beboerne på Lambertseterhjemmet er langt og belærende. Men hun omgår det saken handler om, nemlig: Ingen har kritisert planene om å rive og bygge nytt sykehjem på Lambertseter. Kritikken gjelder beslutningen om å fravike de opprinnelige, gode planene om å flytte beboere og personale samlet til et annet sykehjem. I stedet planlegges det nå å spre beboerne på en rekke ulike sykehjem i Oslo.

Det er en grov fortegnelse når Tellevik Dahl uttaler seg som om endringen av planene har skjedd i skjønn harmoni med ansatte, beboere og pårørende. Inntil februar i år trodde jo de på planene om en samlet flytting. Da ble nyheten om spredning av beboerne til andre sykehjem kjent. Det er det saken gjelder.

Man har fortsatt mulighet til å gå tilbake til den gode planen som alle trodde gjaldt inntil for en måned siden. Unnlater man å benytte den muligheten, er det svært sannsynlig at det vil medføre økt symptombelastning, legemiddelforbruk, sykelighet og dødelighet. Tellevik Dahl misliker at jeg påpeker det. Men hun sitter med makt til å ta avgjørelser som får dramatiske konsekvenser for enkeltmennesker. Da må hun tåle å bli konfrontert med konsekvensene.

Tellevik Dahl omtaler meg som «tidligere» veileder for sykehjem. Jeg kan forsikre henne om at jeg har til hensikt å fortsette både min egen og min avdelings pågående faglige samarbeid og veiledning i sykehjem i Oslo.

Powered by Labrador CMS