VIRKEMIDLER: Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol uttalte torsdag at hun mener det bør forskriftsfestes at Helfo ikke kan hoppe over trinn i virkemiddelpyramiden med mindre det foreligger særlige grunner til det.

Foto: Skjermbilde Stortinget TV

Lovforslag om å skrote bøter til leger debattert i Stortinget

Helseminister Ingvild Kjerkol sa torsdag at Helsedirektoratet til høsten vil sende ut et høringsforslag med forslag til endringer i forskrift om overtredelsesgebyr.

– Vi ser på løsninger som kan ivareta hensyn til behandlere, pasienter og trygg forvaltning av folketrygden sine midler, sa helseminister Ingvild Kjerkol fra talerstolen da representantforslaget ble debattert torsdag ettermiddag.

Votering over forslaget er forventet å være tirsdag 3. mai.

Helseministeren uttalte at leger ikke vil ilegges overtredelsesgebyr etter dagens regelverk. Prosessen for å endre forskriften om overtredelsesgebyr startet i januar i år.

– Direktoratet skal lage et høringsnotat med forslag til endringer. Helfos virkemidler spenner fra informasjon og veiledning til tap av retten til å praktisere på folketrygdens regning og politianmeldelse. Det er Helfo som skjønnsmessig vurderer hva som er riktig reaksjonsform.

Kjerkol uttalte at hun mener at det uansett bør forskriftsfestes at Helfo ikke kan hoppe over trinn i virkemiddelpyramiden med mindre det foreligger særlige grunner til det.

Statsråden sa at hun vil vurdere om midlertidig suspensjon av retten til å forskrive på blå resept, generelt eller for spesifikke gruppe legemidler, er en mer egnet reaksjonsform.

– Direktoratets forslag til endringer skal etter planen sendes på høring høsten 2022. Dersom det kommer opp elementer som har betydning for lovhjemmel, så skal vi ta dem opp her, sa Kjerkol.

Les også: Den europeiske legeforening er kritisk til at norske leger kan få store bøter

Forslaget
Det var stortingsrepresentantene Bård Hoksrud (Frp), Marian Hussein (SV) og Seher Aydar (Rødt) som fremmet følgende forslag:

«Stortinget ber regjeringen legge frem et forslag om endring av folketrygdloven § 25-6 a for å sikre at leger ikke kan ilegges overtredelsesgebyr for feil forskrivning av blåresepter.»

Lovendringen som åpnet for høye personlige overtredelsesgebyr, ble vedtatt av et samlet Storting i 2019.

Dagens Medisin har tidligere omtalt at helse- og omsorgskomitéens innstilling til forslaget, hvor den anbefaler Stortinget å ikke vedta representantforslaget.

Komitéen viser blant annet til at helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) har uttalt seg om forslaget i et brev datert 28. februar 2022. Statsråden har uttalt at regjeringen vil se på en nedjustering av maksgrensen for overtredelsesgebyret, som er satt til to ganger grunnbeløpet i folketrygden (2 G, cirka 213.000 kroner).

Kunne gitt flertall
Tone Trøen, helsepolitisk talsperson Høyre uttalte at partiet mener ikke det vil være riktig å støtte en lovendring gjennom det foreliggende representantforslaget nå.

– Det er ingen tvil om at Stortinget enstemmig vedtok lovendringen til tross for at Legeforeningen også den gang ga kritisk høringsuttalelse til endringen. Vi mener statsråden i sitt brev viser at hun vil følge opp denne saken.

Trøen viste selv til at Høyre kunne sikret flertall for representantforslaget, men argumenterte mot det ved å vise til tre ting:

– For det første at revidert forslag til forskriftendringer og revidert retningslinje skal sendes ut på høring og mener det vil være nyttig å avvente denne høringen og se hva regjeringen foretar seg i saken.

– For det andre så har Helsedirektoratet har trukket tilbake rundskrivet slik at ordningen er pauset.

– For det tredje vil Høyre være åpne for å støtte lovendringer etter at høringsrunden er gjennomført hvis det viser seg være riktig.

– Ikke det smarteste
– De massive reaksjonene som er kommet fra leger rundt om i hele landet tyder på at dette kanskje ikke var det smarteste man har gjort.

Det uttalte Bård Hoksrud, helsepolitisk talsperson i Frp og en av forslagsstillerne.

Han uttalte at partiet er enig at det bør kunne være mulighet til å slå ned på det hvis det kan dokumenteres at det er leger som bevisst misbruker ordningen.

Marian Hussein (SV), helsepolitisk talsperson og forslagsstiller uttalte fra talerstolen at det er en dissonans mellom  det Arbeiderpartiet skriver i Hurdalsplattformen og at partiet går inn for å fremholde ordningen med personlige bøter til leger.

– En forskriftsendring, som regjeringen foreslår, vil ikke fjerne personlige bøter som reaksjon, det må det en lovendring til for å endre. Det er prinsippet om personlig straff som må bort, uttalte Hussein.

Powered by Labrador CMS