NY BRAGD: Forskerne bak NOR-DRUM-studien ble avbildet i sommer i forbindelse med den første JAMA-publiseringen. På bildet: Espen A. Haavardsholm (professor og leder for forskning og innovasjon ved Diakjonhjemmet sykehus), Silje W. Syversen og Guro Løvik Goll (overleger og forskere ved Diakonhjemmet sykehus), samt Kristin Kaasen Jørgensen, overlege og forsker ved gastromedisinsk avdeling ved Ahus.

Foto: Vidar Sandnes

Studie: Fikk bedre sykdomskontroll ved å overvåke blodnivå

En ny publikasjon i prestisjetidsskriftet JAMA viser effekt av å benytte regelmessige målinger av legemiddelkonsentrasjon i blodet som utgangspunkt for behandlingen av pasienter med immunologiske sykdommer.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn to år gammel.

Dagens Medisin omtalte tidligere i år at Diakonhjemmet sykehus i Oslo «tok en dobbel-JAMA.» To forskningsgrupper tilknyttet sykehuset slapp gjennom nåløyet og fikk publisert sine forskningsfunn i det prestisjefylte tidsskriftet.

Et av prosjektene var The NORwegian DRUg Monitoring study (NOR-DRUM), som er et samarbeid mellom 21 sykehus fra Tromsø i nord til Kristiansand i sør.

I dag slår forskerne bak prosjektet på stortromma igjen – med en ny publisering i JAMA.

Basert på regelmessige målinger

Dagens Medisin har fulgt NOR-DRUM-studien, som er en av de største utprøver-initierte RCT-studiene i Norge, fra den ble startet opp i 2019.

Studien utmerker seg ved å være et produkt av et samarbeid mellom sentrale miljøer innen de tre kliniske fagene gastroenterologi, dermatologi og revmatologi. Den kom i stand i kjølvannet av NOR-SWITCH-studien, også kjent som «byttestudien,» som fikk stor internasjonal oppmerksomhet.

De samme forskningsmiljøene gikk i ettertid sammen om å se nærmere på mulig skreddersøm ved bruken av legemiddelet infliximab.

Et av de store spørsmålene knyttet til bruken av infliximab har vært om alle pasienter bør få samme dose eller om doseringen bør skreddersys basert på legemiddelkonsentrasjon i blodet.

I studien har det blitt gjennomført regelmessige målinger av serumkonsentrasjon og legemiddelantistoffer, såkalt TDM.

Ikke bedre effekt ved oppstart

I starten av mai i år var «siste visitt» gjennomført i studien og kort tid etter kunne forskerne å slå fast at skreddersydd behandling ikke ga bedre effekt i oppstartsfasen av infliximab-behandling.

Nå foreligger imidlertid funnene knyttet til vedlikeholdsbehandling.

Artikkelen som ble publisert i dag tirsdag, viser at pasientene som fikk justert dosering i henhold til blodnivået opplevde mindre sykdomsoppbluss.

Til sammen 450 pasienter med kroniske betennelsessykdommer har blitt fulgt opp i denne delen av studien. Halvparten fikk justert dosering basert på TDM og den andre halvparten fikk standarddosering.

Etter 52 uker hadde 26 prosent av dem som fikk individuell behandling med TDM opplevd sykdomsoppbluss mot 44 prosent av dem som fikk standardbehandling.

– Viktig for livskvalitet

Silje Watterdal Syversen er overlege og forsker ved Diakonhjemmet sykehus, og prosjektleder for studien.

– NOR-DRUM B-studien viser at individtilpasset behandling med TDM gir bedre sykdomskontroll over tid uten at det brukes mer medikament. Dette er den første randomiserte kontrollerte studien som viser nytteverdi av TDM på dette feltet, sier overlegen. 

– Forebygging av sykdomsoppbluss er viktig for pasienters livskvalitet gjennom et livslangt sykdomsforløp, og for å forebygge langtidskomplikasjoner som tarmstrikturer, fistler og leddskade.

– Fanger opp pasienter som underbehandles

– Hva tror du det skyldes at dere ikke fant effekt av skreddersøm i oppstartsfasen, men ser en effekt under vedlikeholdsbehandling?

– Det er spennende med ulike funn. Jeg tror at hovedeffekten av TDM er å fange opp de pasientene som underbehandles, det vil si at de har for lite medisin i blodet til at den virker.

Syversen forklarer at alle pasienter får høye doser medisin i oppstartsfasen.

– I den fasen kan det virke som om det er nok medisin uansett behandlingsstrategi, og at det er andre faktorer som avgjør om pasienten kommer i remisjon eller ikke.
Under vedlikeholdsbehandling, hvor dosene er lavere, kan det være at noen ikke får nok medisin.

– Stort samarbeidsprosjekt

Det er ikke hverdagskost at en norsk studie blir publisert i prestisjefylte JAMA.

– En av grunnene til at studien har blitt så god at den har nådd opp, er nok at det er et stort samarbeidsprosjekt – hvor tre ulike spesialiteter har samarbeidet og det er mange sentre rundt om i landet som har deltatt, sier Syversen.

Hun fremhever også samarbeidet med laboratoriet på Radiumhospitalet.

– Her kjøres legemiddelkonsentrasjonsmålinger for forskning og klinikk. Mange steder i verden er det veldig dyrt å få utført denne typen analyser, så det at vi har hatt tilgang til et laboratorium som utvikler egne analyser har vært viktig. Denne studien er også et godt eksempel på at det kan bli veldig nyttig forskning når laboratoriemiljøet og klinikere samarbeider om store prosjekter.

Håper på praksisendring

Forskerne forventer at resultatene fra studien vil få praktiske konsekvenser for oppfølging av pasienter som behandles med infliximab.

Basert på de nye dataene anbefaler Syversen å benytte TDM i vedlikeholdsfasen. 

– Fordi det er så mange sykehus som har deltatt i studien, har den nok bidratt til å endre klinisk praksis litt allerede. Men vi håper at flere nå vil endre praksis som følge av funnene, sier Syversen.

Nå er selve NOR-DRUM-studien ferdig, men forskerne jobber videre med tilgrensende temaer.

– Det jobbes nå blant annet med en artikkel Skriver artikkel om genassosiasjoner. Der går vi mer i detalj og spør oss hva som kjennetegnes pasientene som får god effekt av behandlingen.

Nylig ble det kjent at Diakonhjemmet sykehus var blant dem som nådde opp og skal motta millionstøtte fra Forskningsrådet de neste årene til et nytt forskningssenter for behandling innen revmatologi og muskelskjelettsykdommer.

Powered by Labrador CMS