OPPFORDRER TIL MØTE: Beslutningsforum oppfordrer til kontakt mellom fagdirektørene i RHF-ene og Statens helsetilsyn. På bildet: Direktør for Statens helsetilsyn Jan Fredrik Andresen. Foto: Arkivfoto

Ber fagdirektører ta kontakt med Statens helsetilsyn

Beslutningsforum oppfordrer sine fagdirektører til å ta kontakt med Statens helsetilsyn for å få en gjennomgang av pasientsaken om immunterapi.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fire år gammel.

GARDERMOEN (Dagens Medisin): Mandag møttes de administrerende direktørene i de regionale helseforetakene til møte i Beslutningsforum. På møtet ble også Statens helsetilsyns avgjørelse i en sak om immunterapi et tema. 

Beslutningsforum besluttet i møtet å be fagdirektørene i de regionale helseforetakene «ta initiativ til et møte med Helsetilsynet for å få en gjennomgang av den aktuelle saken». 

«De regionale helseforetakene vil også bidra inn i Helse- og omsorgsdepartementets arbeid med å foreta en prinsipiell avklaring av saken».

I beslutningen vises det videre til RHF-enes svar til Helse- og omsorgsdepartementet om egenfinansiert behandling.

– Hva skal RHF-ene gjøre videre med denne saken?

– Vi har bedt fagdirektørene i RHF-ene om å ta initiativ til et møte med Helsetilsynet for få en gjennomgang av saken, svarer Stig Slørdahl, leder for Beslutningsforum til Dagens Medisin.

– Hva er bestillingen fra HOD i saken?

– Det er ingen bestilling til oss fra HOD nå. Vi er orientert om at HOD ser på de prinsipielle sidene om hvordan det offentlige skal vurdere dokumentasjonen fra pasienter som har kjøpt behandling privat og som ønsker videre behandling i det offentlige, og i dette arbeidet vil vi bli involvert.

Powered by Labrador CMS