BETYR MYE: – Hver nye, effektive og trygge metode vi kan innføre, betyr mye – først og fremst for pasientene i Norge, men også for pårørende og klinikere, sier leder av Beslutningsforum Inger Cathrine Bryne. Foto: Vidar Sandnes Foto:

BETYR MYE: – Hver nye, effektive og trygge metode vi kan innføre, betyr mye – først og fremst for pasientene i Norge, men også for pårørende og klinikere, sier leder av Beslutningsforum Inger Cathrine Bryne. Foto: Vidar Sandnes

Foto:

Beslutningsforum innførte rekordmange nye metoder i 2022

100 nye metoder fikk ja i Beslutningsforum i fjor, mens 38 metoder fikk nei til innføring i den offentlige spesialisthelsetjenesten. Helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) berømmer innsatsen som ble lagt ned i fjor, for å gjøre systemet bedre og mer effektivt.

Publisert

Beslutningsforum, som består av de fire administrerende direktørene i de regionale helseforetakene, beslutter hvilke nye behandlingsmetoder og legemidler spesialisthelsetjenesten i Norge kan bruke.  

I fjor behandlet og godkjente Beslutningsforum rekordmange nye metoder. 

Av de 144 sakene som ble behandlet, fikk 100 ja og ble innført, mens 38 ikke ble innført. Seks saker hadde annen håndtering, viser en årsoppsummering fra Nye metoder. 

Til sammenligning innførte Beslutningsforum 65 nye metoder og vurderte i alt 106 saker i 2021.

Inger Cathrine Bryne, administrerende direktør i Helse Vest RHF og leder av Beslutningsforum, gleder seg over utviklingen. 

– Hver nye, effektive og trygge metode vi kan innføre, betyr mye – først og fremst for pasientene i Norge, men også for pårørende og klinikere, sier Bryne i en nyhetsmelding. 

– Resultat av utviklingsarbeidet

Systemet for nye metoder ble opprettet i 2013 og lovfestet i 2019. Da systemet ble evaluert i 2021 var en av hovedkonklusjonene at systemet manglet tillit og at det tar lengre tid å innføre nye behandlinger i Norge enn i andre land. Evalueringsrapporten la grunnlaget for en videreutvikling av systemet, som det ble jobbet mye med i fjor. 

– Tallene er et resultat av det solide forbedrings- og utviklingsarbeidet som er gjort og fortsatt jobbes med, der alle aktørene i Nye metoder bidrar. Nå jobber vi spesielt med å få ned saksbehandlingstiden i systemet, sier Bryne.

Raskere prisforhandlinger

Statens legemiddelverk (SLV) og Folkehelseinstituttet (FHI) utfører metodevurderinger i System for nye metoder. Og Sykehusinnkjøp HF har ansvaret for prisforhandlingene med leverandørene. Utredningen fra SLV eller FHI og forhandlingsresultatet legges fram for Beslutningsforum, som på grunnlag av dette fatter sin beslutning. 

Som Dagens Medisin skrev i desember, hadde SLV da halvert metodevurderingskøen siden juni.

I årsoppsummeringen fra Nye metoder kommer det frem at SLV har gjort rekordmange metodevurderinger og enklere beslutningsgrunnlag for Nye metoder i 2022: 75 mot 67 året før.

Grunnlaget til ti av sakene som Beslutningsforum behandlet i fjor, er levert av FHI. Tallet har vært jevnt de siste årene, opplyser Nye metoder til Dagens Medisin.    

Sykehusinnkjøp har utarbeidet 115 såkalte prisnotater i 2022. Dette er en økning fra 2021, da tallet var 106.

Samtidig har tiden Sykehusinnkjøp bruker på forhandlingene gått ned, fra 37 dager i gjennomsnitt i 2021 til 30 dager i 2022. Over halvparten av prisnotatene i 2022 ble ferdigstilt innen 14 dager, opplyser Nye metoder.

Årsrapporten med fullstendig oversikt publiseres senere denne våren. 

Les også: Sykehusene endrer system for å innføre nye legemidler raskere

Helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) berømmer innsatsen som ble lagt ned for å forbedre systemet i 2022. 

– En evalueringsrapport for system for Nye metoder fra 2021 viste at systemet trengte forbedringer på flere områder for å kunne håndtere en økende saksmengde og sikre tillit til systemet. Tallene som Nye metoder legger frem nå, viser at utviklingen går i riktig retning, sier hun. 

– Vi skal ha rask og likeverdig tilgang til nye, effektive behandlinger i vår felles helsetjeneste. Nye metoder er det viktigste virkemiddelet vi har for det i spesialisthelsetjenesten, og jeg er derfor svært glad for systemet blir bedre og mer effektivt, legger Kjerkol til. 

Powered by Labrador CMS