Det er de regionale helseforetakene som får ansvaret for å sørge for at prioriteringssystemet ikke skal bryte sammen når behandlinger med persontilpasset medisin skal vurderes. Helseminister Bent Høie (H) ga et revidert oppdragsdokument til RHF-ene i juni. Arkivfoto. Foto:

Ber RHF-ene sørge for at Beslutningsforum er rustet for persontilpasset medisin

Helse- og omsorgsdepartementet gir de regionale helseforetakene (RHF) ansvaret for å følge opp hvordan man vurderer nye behandlinger med persontilpasset medisin.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

Det er i et revidert oppdrag til de regionale helseforetakene (RHF) sendt i juni, at Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) ber RHF-ene om å sørge for at systemet for nye metoder i helsetjenesten er rustet til å vurdere mer persontilpassede metoder.
Dagens Medisin skrev i sommer at fagfolk frykter at systemet vil knele ettersom man fremover vil får stadig flere persontilpassede behandlinger beregnet på stadig mindre pasientgruper.

Overlege på kreftavdelingen ved Sørlandet sykehus, Christian Kersten, sa til Dagens Medisin at man for noen pasienter derfor aldri vil få retningslinjer med behandling som er godkjent av Beslutningsforum.  

 – Jeg forstår at vi må ha et slags Beslutningsforum, men for små undergrupper, som krever litt andre analyser og forståelse av individets biologi, så må vi få velge selv eller med en annen, gjerne digitalisert form, for beslutningsstøtte.

 – Hvis legene skal bruke persontilpasset medisin, kan ikke enhver form for behandling ha vært gjennom Beslutningsforum, sa Kersten.

Nestleder i Norsk onkologisk forening, Arne Berg, mener systemet slik det er i dag, er for rigid:

– Det tar ikke tilstrekkelig hensyn til den enkelte. Innenfor kreftbehandling møter vi av og til pasienter hvor det basert på individuelle biologiske forhold kan være gode medisinske grunner til å gi et medikament - selv om det ikke foreligger formell indikasjon eller beslutning om offentlig finansiering, sa Berg nylig til Dagens Medisin.

HOD skriver i det reviderte oppdragsdokumentet at de «støtter innspillene fra ulike fagmiljøer om at Nye Metoder må videreutvikles slik at systemet er rustet til å vurdere metoder som blir mer persontilpasset»:

– De regionale helseforetakene skal utrede hvordan innføring og bruk av persontilpasset medisin kan håndteres i Nye Metoder i tråd med de vedtatte prioriteringskriteriene, herunder beslutninger på enkeltpasientnivå. Det bør vurderes om ekspertpanelet kan ha en rolle i dette arbeidet, heter det fra HOD.

Med ekspertpanelet menes det den såkalte «second opinion»-gruppen, som skal gi råd til pasienter med uhelbredelig sykdom.

Powered by Labrador CMS