POSITIVT: – Det er en positiv utvikling, og denne sammenligningen viser at Norge ligger godt an, sier postdoktor Lill Trine Nyfløt ved Nasjonalt senter for kvinnehelseforskning. Foto: Colourbox Foto:

POSITIVT: – Det er en positiv utvikling, og denne sammenligningen viser at Norge ligger godt an, sier postdoktor Lill Trine Nyfløt ved Nasjonalt senter for kvinnehelseforskning. Foto: Colourbox

Foto:

Færre dødsfall blant gravide og nybakte mødre i Norge

Mødredødeligheten i Norge går ned og er lavest blant åtte europeiske land i en ny studie.

Publisert

Høyest ligger Storbritannia, hvor det dør fire ganger flere i forbindelse med svangerskap og fødsel.

Funnene ble publisert i en rapport i det medisinske tidsskriftet BMJ tirsdag. Der var det innhentet tall fra åtte høyinntektsland som bruker avanserte metoder for å identifisere, dokumentere og vurdere mødredødsfall, som er dødsfall under svangerskap eller inntil 42 dager etter fødselen.

Mødredødeligheten i Norge har lenge vært blant de laveste i verden. Siste tilgjengelige data er hentet inn fra Norge, Frankrike, Italia, Storbritannia, Danmark, Finland, Nederland og Slovakia. Her kommer vi best ut. I perioden 2014 til 2018 var det 2,7 mødre som døde per 100.000 levendefødte barn i Norge, en nedgang fra 4 for femårsperioden før det, og fra 8,7 i perioden 2005–2009.

– Det er en positiv utvikling, og denne sammenligningen viser at Norge ligger godt an, sier postdoktor Lill Trine Nyfløt ved Nasjonalt senter for kvinnehelseforskning til NTB.

Les også: Gravide mer fornøyde med jordmor enn med fastlegen

Utmerker seg

Senteret har siden 2010 identifisert og systematisk gjennomgått mødredødsfall i Norge og bidratt til den internasjonale analysen.

Analysen viser at Danmark har 3,4 dødsfall per 100.000 levendefødte barn, mens Slovakia og Storbritannia kommer dårligst ut med 10,9 og 9,6. Risikoen for å dø i forbindelse med svangerskap er altså rundt fire ganger høyere enn i Norge.

Sammenlignet med de andre, utmerker Norge seg på ett område: I alle andre land øker risikoen for dødsfall med minst 50 prosent hvis kvinnen er født i utlandet eller har bakgrunn fra en etnisk minoritet. I Norge er det derimot ikke slik.

Må følges opp

Mest utsatte grupper er svært unge mødre og kvinner over 40 år. Vanligste dødsårsak er underliggende hjerte- og karsykdommer, men også psykisk helse under og etter svangerskapet kan bidra til flere dødsfall.

Analysen i BMJ påpeker at hvis man skal redusere mødredødelighet, er det behov for kontinuerlig kartlegging av forekomst og faktorer, for å få grundig gjennomgang av kvaliteten på omsorg og helsevesenets tilbud på nasjonalt nivå.

Norge har ikke et offentlig system for registrering og gjennomgang av disse dødsfallene. Her er det Nyfløt og hennes forskerkollegaer som har gått gjennom alle dødsfall blant gravide og nybakte mødre, og sortert ut dødsfallene der svangerskapet spilte en rolle.

– Deretter ser vi på om det er læringsfaktorer, om vi kunne ha gjort noe for å forhindre dødsfall, sier Nyfløt.

Hun mener oppfølging av mødredødelighet må bli et fast folkehelsetiltak.

– I Norge er dette kun et forskningsprosjekt nå, der vi mister pengene i 2025, sier hun.

(©NTB)

Powered by Labrador CMS