Illustrasjonsfoto: Getty Images Foto:

Illustrasjonsfoto: Getty Images

Foto:

FHI ber barneavdelinger være på vakt etter økning i hepatitt-tilfeller i flere land

Flere europeiske land og USA melder om en økning i tilfeller alvorlig, akutt hepatitt, blant barn under ti år. 

Publisert

Akutt hepatitt, leverbetennelse, forekommer sjelden blant barn. Kjennetegn er utvikling av gulsott, med gulfarging av hud og øyne. 

I starten av april meldte Storbritannia om ti tilfeller av barn som hadde blitt innlagt med akutt, alvorlig hepatitt siden årsskiftet. Grundig utredning hadde ikke kunnet påvise en årsak til sykdommen.

Nå er det kartlagt at over hundre britiske barn under ti år har vært innlagt med et lignende sykdomsbilde. Noen få av barna har blitt så alvorlig syke at de har hatt behov for levertransplantasjon, ifølge Folkehelseinstituttet.

Det er også meldt om lignende tilfeller fra andre europeiske land og USA.

Flere har korona- og adenovirus
– Ifølge de internasjonale rapportene er det påvist koronavirus eller adenovirus hos flere av barna. Det er ikke påvist virus som oftest settes i sammenheng med leverbetennelse, slik som hepatittvirus A, B, C, D eller E, uttaler overlege Margrethe Greve-Isdahl ved FHI.

Hun understreker at det foreløpig er usikkert hva som har ført til sykdom blant barna, men at adenovirus svært sjelden gir alvorlig sykdom. 

To lignende tilfeller
Folkehelseinstituttet opplyser om at det er meldt fra om to tilfeller av akutt hepatitt hos barn innlagt ved norske sykehus, som kan være forenlig med den foreløpige sykdomsbeskrivelsen fra Storbritannia. Utredningen pågår imidlertid fortsatt.

Folkehelseinstituttet opplyser at personvernhensyn gjør at instituttet ikke kan gi ytterligere opplysninger på nåværende tidspunkt. 

Samarbeider med fagmiljøet
Ansatte ved Folkehelseinstituttet følger nå med på situasjonen internasjonalt, og deltar i europeiske samarbeidsmøter for å få bedre oversikt over sykdomsbildet.

Ansatte ved barneavdelinger ved sykehusene har fått en egen oppfordring fra FHI.

– Folkehelseinstituttet sendte varsel til alle landets barneavdelinger den 7. april om å ha økt årvåkenhet for tilstanden, sier Greve-Isdahl.

Powered by Labrador CMS