TO KLAGER: Rådet for legeetikk mottok to klager på lege og forfatter Berit Nordstrand i april 2020. Svein Aarseth er leder av rådet. 

Foto: Arkivfoto

Lege får kritikk fra Rådet for legeetikk

Berit Nordstrand, lege og forfatter, får kritikk for boken «Omstart 30», der hun hevder at mat kan brukes som medisin for å dempe imflammasjon i kroppen. 

Denne artikkelen er mer enn tre år gammel.

Rådet for legeetikk, som er Legeforeningens sakkyndige organ i spørsmål om legeetikk, gir kritikk til lege Berit Nordstrand etter Legeforeningens etiske regler kapittel én, paragraf ni og kapittel tre, paragraf én.

Svein Aarseth, som er leder i rådet, sier til NRK at kritikken kommer etter at de i april 2020 mottok to klager på Nordstrand.

Uenig
Berit Nordstrand sier til NRK at hun tar klagene på stort alvor, men at hun ikke er enig i klagen og rådets vurderinger.

Videre hevder hun at mange har fått hjelp ved å bruke hennes bøker og metoder, men at de på ingen måte er ment som en erstatning for medisinsk behandling.

Mat som medisin
Hoveddelen av kritikken kommer etter hennes bokutgivelse «Omstart 30», som omtales som en metode hvor man skal dempe inflammasjon i kroppen med mat som medisin.

I boken er hun kritisk til melkeprodukter og pasienter oppfordres til å på egen hånd bestille laboratorieprøver.

I konklusjonen fra Rådet for legeetikk står det blant annet at «markedsføringen kan skape angst, fordommer eller urealistiske forventninger til helsetjenesten».

Barnelegene kritisk
Rådet for legeetikk har i sin saksbehandling hentet inn uttalelser fra blant annet Norsk barnelegeforening, Norsk Gastroenterologisk forening og Norsk forening for allmennmedisin.

Barnelegeforeningens leder, Elisabeth Selvaag, frykter rådene Nordstrand gir kan føre til barn på unødvendige dietter.

Powered by Labrador CMS