ANALYSERER TEKST: UiO- og Sintef-forskere har ved hjelp av algoritmer klart å gjenkjenne symptomer på depresjon hos unge på grunnlag av hva de har skrevet på internett.
 
Foto:

Bruker kunstig intelligens for å finne tegn til depresjon hos unge

Symptomer på depresjon kan avsløres gjennom å analysere ordvalg og setninger, viser forskning. Nå vil forskere ved Sintef og UiO utvikle et personifisert hjelpeverktøy for unge.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn to år gammel.

Ved hjelp av algoritmer har forskerne klart å identifisere tegn på depresjon gjennom å analysere hva unge skrev på ungdomsnettsiden ung.no.

– Å finne depresjon ved hjelp av algoritmer kan åpne for at ungdom får riktig hjelp raskere enn i dag. Dette er en løsning som kan implementeres i fremtidige helseorienterte tilbud, sier psykolog og forsker Petter Bae Brandtzæg ved Sintef og Universitetet i Oslo (UiO).

Det er forskningsinstituttet Sintef og UiO som står bak forskningen. Prosjektet, som heter «Social Health Bots», har hatt som mål å finne nye, digitale løsninger for å hjelpe unge med mentale utfordringer.

Sammenligner ord og begreper

Gjennom et stort datasett med tekst hentet fra den offentlige norske online-tjenesten og informasjonskanalen ung.no har forskere analysert tekstene for begreper, setninger og spørsmål som kan indikere symptomer på depresjon.

– Når barn og unge skal stille spørsmål til ung.no, beskriver de gjerne en historie som kan starte med tidligere livserfaringer. Deretter beskriver de aktuelle hendelser som utløser forskjellige tanker om situasjonen, og til sist hvilken atferd eller hvilke symptomer dette har medført. Dette er beskrivelser som gjerne er gjenkjennelige som tegn på depresjon, sier lege Kim Kristoffer Dysthe ved UiO.

Dysthe har også bakgrunn fra lingvistikk og sier at ordene og frasene unge bruker når de henvender seg til ung.no, samsvarer forbløffende godt med det som står i diagnosemanualene som brukes i behandling av og forskning på psykiske sykdommer.

Det er viktig for oss å presisere at dette ikke skal være en erstatning for hjelp i helsevesenet Kim Kristoffer Dysthe

Kunstig intelligens

Sintef-forsker Zia Uddin har i flere år jobbet med nettopp kunstig intelligens og algoritmer. Han forteller at selve metodikken som er brukt, såkalt dyp læring, er en kjent metode i faget maskinlæring, eller såkalt kunstig intelligens.

– I dette prosjektet har forskerne brukt kunstig intelligente algoritmer for å kjenne igjen ord, setninger, og uttrykk og sammenhengen mellom disse. Nå kan systemet selv kjenne igjen tegn på depresjon og tungsinn, noe som åpner for å utvikle en digital løsning som kan gi akutt hjelp til dem som sliter, sier Uddin.

Prosjektet er en del av en større FoU-satsing på hjelp til selvhjelp innenfor psykisk helse rettet mot barn og unge. Forskerne jobber for at unge som viser tegn til depresjon via nettet, kan få persontilpasset informasjon og andre personifiserte løsninger.

– Det er viktig for oss å presisere at dette ikke skal være en erstatning for hjelp i helsevesenet, men det er en løsning som kan brukes til å gi rask hjelp i førstelinjen, til å spre kunnskap og til å oppfordre til å søke aktiv hjelp hos lege eller psykolog, ved hjelp av kunstig intelligens og kvalitetssikret innhold, sier Dysthe.

Powered by Labrador CMS