ØKT FOREKOMST: De første resultatene tydet på at koronavaksinasjon kunne påvirke menstruasjonen hos kvinner mellom 18 og 30 år. Ny studie viser økt forekomst av menstruasjonsforstyrrelser hos jenter fra tolv til femten år. Illustrasjonsfoto: Getty Images

Foto:

FHI: Økt forekomst av menstruasjonsforstyrrelser etter koronavaksine

4,7 prosent av deltakerne rapporterte at den siste menstruasjonsblødningen før vaksinasjon var kraftigere enn det de vanligvis opplever. Etter vaksinasjon var andelen 7,3 prosent ifølge prosjektleder og lege Lill Trogstad i FHI. 

Menstruasjonsforstyrrelser blant jenter i alderen 12–15 år er vanlig, men forekomsten er høyere hos dem som har fått én vaksinedose med Comirnaty (BioNTech og Pfizer), ifølge en ny studie fra Folkehelseinstituttet (FHI).

Ifølge FHI kom de første meldingene om menstruasjonsforstyrrelser sommeren 2021, dermed ble spørsmål knyttet til blødningsforstyrrelser inkludert i pågående befolkningsundersøkelser

De første resultatene tydet på at koronavaksinasjon kan påvirke menstruasjonen hos kvinner mellom 18 og 30 år. Nå viser en ny FHI-studie, publisert i Vaccine, økt forekomst hos jenter fra 12 til 15 år. 

Lengre varighet og mer smerter

– 4,7 prosent av deltakerne rapporterte at den siste menstruasjonsblødningen før vaksinasjon var kraftigere enn det de vanligvis opplever. Etter vaksinasjon rapporterte 7,3 prosent at den første menstruasjonsblødningen etter vaksinen var kraftigere enn vanlig, uttaler prosjektleder og lege Lill Trogstad i FHI. 

Ifølge Trogstad ble det samme mønsteret observert for lengre varighet av menstruasjonen, kortere intervall mellom menstruasjonssyklusene og for kraftigere menstruasjonssmerter enn vanlig. 

Kartleggingen viser at rundt åtti prosent av jentene i denne aldersgruppen fikk én vaksinedose. Nær alle jentene i studien hadde fått Comirnaty (BioNTech og Pfizer).

Studien viser at menstruasjonsforstyrrelser blant jenter i alderen 12 til 15 år er vanlig og at 22,6 prosent av deltakerne i studien hadde opplevd uregelmessigheter ved siste menstruasjon før vaksinasjon.

1,5 prosent av de vaksinerte jentene hadde hatt korona-infeksjon i perioden undersøkelsen ble gjennomført. Blant jentene som ikke var vaksinert hadde 28 prosent hatt korona-infeksjon.

I studien så forskerne en antydning til at de uvaksinerte jentene med gjennomgått koronainfeksjon også hadde økt forekomst av menstruasjonsforstyrrelser, men at sammenhengen med infeksjon må følges opp i nye studier.

Basert på mødrenes svar

Studien er basert på svar fra Den norske mor, far og barn-undersøkelsen (MoBa), hvor mødre ble spurt om deres barn hadde opplevd menstruasjonsforstyrrelser før og/eller etter første dose med koronavaksinen. 7 565 personer deltok i perioden 11.–15. oktober 2021.

Forskerne påpeker at en begrensning ved studien kan være at svarene er basert på mødrenes rapport om menstruasjonsforstyrrelser hos døtrene. 

De viser også til at stor medieoppmerksomhet rundt menstruasjonsforstyrrelser etter koronavaksinasjon kan bidra til at flere mødre og/eller jenter rapporterer menstruasjonsforstyrrelser i etterkant av vaksinasjon, også dersom de tidligere har opplevd tilsvarende uten vaksinasjon.

Powered by Labrador CMS