OPTIMISTISK: Arne Kolstad, overlege ved Sykehuset Innlandet var nasjonal utprøver for ELARA-studien ved Oslo universitetssykehus, Radiumhospitalet. – Studien gjør meg optimistisk på det at vi kan tilby behandling til pasienter med ikke-kurerbar follikulært lymfom, forhåpentligvis om ikke lenge. Arkivfoto: Tommy Hoang Foto:

OPTIMISTISK: Arne Kolstad, overlege ved Sykehuset Innlandet var nasjonal utprøver for ELARA-studien ved Oslo universitetssykehus, Radiumhospitalet. – Studien gjør meg optimistisk på det at vi kan tilby behandling til pasienter med ikke-kurerbar follikulært lymfom, forhåpentligvis om ikke lenge. Arkivfoto: Tommy Hoang

Foto:

CAR-T-terapi: – Studien gjør meg optimistisk

En sub-gruppe analyse fra ELARA-studien hvor norske pasienter har deltatt, presenteres på ASH lørdag. – Det vi finner er at gruppene med tentativt dårligere prognose likevel har effekt av behandlingen, sier Arne Kolstad, overlege ved Sykehuset Innlandet.

Publisert

ASH (Dagens Medisin): ELARA-studien har inkludert pasienter med follikulært lymfom, som har fått to eller flere tidligere behandlinger. Studien er en fase 2-studie hvor alle pasientene har fått såkalt CAR19 T-cellebehandling.

Oslo universitetssykehus, Radiumhospitalet, var et av de største sentrene i ELARA-studien. Arne Kolstad var nasjonal utprøver og har fulgt opp de norske lymfekreft-pasientene.

– Det som presenteres på ASH nå er resultater etter en lengre oppfølging av alle pasientene og en sub-gruppe analyse hvor pasienter er delt inn i grupper etter hvor stor risiko de har basert på prognostiske faktorer.

– Det er blant annet pasienter som har ekstremt høyt tumor-volum, pasienter som har fått fem eller flere behandlinger, og pasienter som opplevde tilbakefall innen 2 år etter de startet behandling. Man har sett på effekt av CAR-behandling hos disse gruppene og sammenlignet med hele studiens pasientgruppe.

Viste effekt
Kolstad forteller at det de finner er at gruppene med tentativ dårligere prognose likevel har effekt av behandlingen.

I forskningssammendraget kommer det frem at pasienter, delt inn i grupper etter hvor stor risiko de har basert på prognostiske faktorer, som har fått behandling med tisangenlecleucel (Kymriah) hadde høy generell og komplette responsrater. Og var assosiert med varig respons og lovende 12-måneders progresjonsfri overlevelse.

– Men ikke i like stor grad som de andre pasientene som ikke tilhørte disse gruppene.

– Konklusjonen er at det sannsynligvis er mulig å predikere noe ut fra å se på disse faktorene, det vil si hvor stor effekten av CAR-behandlingen forventes å være. Den blir ikke borte, men er noe mindre.

Konseptet
– Dette er en pasientgruppe med utbredt sykdom av follikulært lymfom, hvor det er vanlig med tilbakefall og hvor ingen av dagens behandlingsalternativer kan kurere denne sykdommen

ELARA-studien har inkludert pasienter med follikulært lymfom, som har fått to eller flere behandlinger.

Les også: CAR-T-terapi: – Sykdommen gikk kraftig tilbake hos mange av pasientene

CAR-T: Over halvparten av pasientene hadde ikke tegn til kreft

– Det var 97 pasienter som ble behandlet med tisangenlecleucel. Konseptet er at pasienter har hatt tilbakefall etter minst to tidligere behandlinger.

I behandlingen høstes pasientenes egne t-lymfocytter ut og cellene genmodifiseres.

– Et gen blir satt inn, såkalt CAR-gen. Når dette ble satt inn får t-lymfocyttene nye reseptorer. Disse er i stand til å oppdage kreftcellene. Deretter kan vi gi dem tilbake til pasientene. De vil da dele og utvikle seg i pasientene for å lete opp og drepe kreftceller, forklarer Kolstad.

Akseptert i anerkjent tidsskrift
Studien er nå akseptert i Nature Medicine, hvor Kolstad er medforfatter. Han forteller at de venter publisering om ikke lang tid.

– Dette er et tidsskrift med stor impact-factor, det viser betydningen av denne studien.

– Studien gjør meg optimistisk på det at vi kan tilby behandling til pasienter med ikke-kurerbar follikulært lymfom, forhåpentligvis om ikke lenge. I mellomtiden vil vi så langt det er mulig delta i viktige studier som Elara-studien for å utvikle feltet og gi våre pasienter muligheten til å få tilgang på nye behandlinger raskt.

.

Powered by Labrador CMS