PÅRØRENDE MÅ VITE: - Dette er viktig informasjon, særlig for pårørende, sier førsteforfatter av en ny studie på pasienters frykt for tilbakefall, Jane Beith til Dagens Medisin. Fredag presenterte Beith og forskerkolleger fra hele verden studier som har særlig fokus på kreftoverleveres situasjon, for pressen på ASCO. Foto: Anne Grete Storvik

Kreftpasienter ble mindre redde for tilbakefall med terapi

Mange kreftpasienter er redde for å få tilbakefall av sykdommen.  

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

CHICAGO (Dagens Medisin): Rundt halvparten av kreftoverlevere  og 70 prosent av unge brystkreftoverlevere oppgir å ha moderat til stor grad av frykt for å få tilbakefall.

Omfattende redsel
Frykten kan bli så omfattende at den påvirker medisinsk oppfølging, forholdet til andre mennesker, jobben, målsettinger og livskvalitet. Men det er fortsatt mangel på tilbud om hjelp for å håndtere dette.

I en klinisk randomisert fase II-studie, har man benyttet en psykologisk intervensjon, kalt Conquer Fear.

Man fant at intervensjonen reduserte frykten umiddelbart etterpå, og også tre til seks måneder etterpå.

Førsteforfatter Jan Beith, kreftlege ved University of Sydney i Australia la frem studien på ASCO fredag.

– Det er kanskje ikke verdens største studie, men dette er viktig informasjon, særlig for pårørende, sier Beith til Dagens Medisin.

Angst og stress
Generell angst, stress knyttet til kreftsykdommen og livskvaliteten ble målt til å være bedre i gruppen som fikk slik hjelp, enn i kontrollgruppen rett etter terapien.

Metoden som ble brukt er kun utviklet for forskning, og er ennå ikke benyttet i klinisk praksis.

Pasientene møtte terapeutene i fem individuelle 60 til 90-minutters møter i en periode på ti uker.

Metoden fokuserer på:

  • Å akseptere usikkerheten om hvorvidt kreften kommer tilbake
  • Å lære strategier for å kontrollere bekymringen
  • Gi overlevere mer kontroll over hvor de skal rette oppmerksomheten
  • Hjelpe dem å fokusere på hva de vil ha ut av livet
  • Velge et fornuftig nivå på screening/sjekke seg, og holde seg til den planen

 Dagens Medisin dekker kreftkonferansen ASCO i Chicago. Les alle sakene våre her og meld deg på vårt daglige nyhetsbrev.

Powered by Labrador CMS