VIKTIG FREMSKRITT: Disse funnene er stimulerende og de utgjør et viktig steg fremover, sier avdelingsoverlege ved Ahus, Jan Oldenburg til Dagens Medisin om de gode resultatene som ble lagt fram i Chicago lørdag. Oldenburg er ikke tilstede på ASCO i år, men har fulgt med på disse studieresultatene, fra Norge. Foto: Arkvifoto/Anne Grete Storvik

– Gjennombrudd for behandling av prostatakreft

To studier på et legemiddel for prostatakreft betegnes som et gjennombrudd for prostatakreftbehandlingen.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

CHICAGO (Dagens Medisin): To studier som lørdag ble lagt fram på ASCO, får stor oppmerksomhet og omtales som et gjennombrudd innen prostatakreftbehandling,

Levde lenger
Studiene viser at pasienter med langtkommen prostatakreft levde lenger om de fikk det nye legemidlet abiraterone (Zytiga) sammen med den hormonbehanlingen som vanligvis brukes i behandlingen av disse pasientene.  

Og pasientene har, ifølge studiene, en betydelig gevinst av å få behandlingskombinasjonen, som er androgen deprivasjonsterapi (ADT) - hormonbehandling -  og abiraterone og prednisolon ved oppstart.

– Et gjennombrudd, fastslår overlege ved kreftavdelingen ved Akershus Universitetssykehus, Jan Oldenburg. Selv er han ikke tilstede på ASCO i år, men har ventet i spenning på disse studiene og følger med fra Norge.

– Kan bli krevende for legene
– Kost-nytte-beregningen med denne behandlingen, blir nok overkommelig for øknomene, mens oppgaven for klinikerne om å finne best mulig behandling for pasienten man har ansvar for, blir noe mer krevende.

 – Alt i alt er disse funnene stimulerende og et viktig steg fremover, kommenterer Oldenburg til Dagens Medisin.

Studiene er kalt henholdsvis Latitude  og Stampede.

I Latitude fant man at hos menn med nydiagnostisert høyrisiko prostatakreft med spredning, så reduserer kombinasjonen hormonbehandling pluss abiraterone og prednisolon, risikoen for å dø med 38 prosent.

I den andre studien, Stampede, hadde de som fikk abiraterone en treårsoverlevelse på 83 prosent, sammenlignet med 76 prosent i kontrollgruppen som kun fikk standard hormonbehandling, eventuelt også strålebehandling.

– Latitude studien er en klassisk placebo-kontrollert fase III multisenter-studie med 1199 pasienter med hormonsensitiv prostatakreft, definert som høyrisiko-pasienter, sier Oldenburg.

– Stampede er en multi-arm, multi-stage randomisert klinisk studie som gjennomføres fortløpende, og som har vakt oppsikt ved å inkludere pasienter fra over hundre  sykehus i Storbritannia og Sveits til forskjellige armer som sammenlignes mot såkalt «standard of care» (SOC).

Oldenburg peker på at det mest relevante endepunktet er overlevelsen, som var signifikant bedre i begge studiene.
– Pasientene som fikk placebo i tillegg til hormonbehandling hadde en median-overlevelse på 34,7 måneder, mens færre enn halvparten av pasientene som fikk abiraterone i kombinasjon med hormonbehandling, døde i perioden.

– Disse resultatene førte til at studien ble avsluttet allerede ved første planlagte interimanalyse hvorpå alle pasienter fikk tilgang til abiraterone, forteller Oldenburg.

I Stampede var treårs overlevelse økt fra 76 prosent til 83 prosent.  

Risikoen for progresjon var redusert med 70 prosent, og risikoen for alvorlige benkomplikasjoner var halvert.

– Kun 52 prosent av pasientene i Stampede-studien var metastatiske og man ville nok forvente at disse hadde større effekt av abiraterone, enn de som fikk kurativ rettet strålebehandling, legger han til.
Les abstract til Stampede her

Les abstract til Latitude her
Oldenburg opplyser om følgende potensielle interessekonflikter:  Consulting or Advisory Role med Astellas, Bayer, Merck, Janssen.

Powered by Labrador CMS