Foto: Colourbox

– Bør gi systematisk hjelp for å takle byrdene ved kreft

Det bør være systematikk i å avhjelpe pasientene med den praktiske og følelsesmessige byrden ved å ha avansert kreft, mener forfatterne av en ny studie.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

CHICAGO (Dagens Medisin): – Til tross for at utfordringene ved å ha langtkommen kreft kan gi utfordringer som for pasientene kan synes uoverkommelige, har ikke kreftomsorgen systematiske tilnærminger for å hjelpe pasienter og familie å håndtere den praktiske og følelsesmessige byrden med å ha avansert kreft, heter det i en ny studie som løftes fram på ASCO fredag.
Studien er en av flere i rekken som handler om kreftpasienters psykiske belastninger, og som fremheves på kongressen denne dagen.

Funn fra en randomisert klinisk studie på 305 pasienter med avansert kreft, som fikk en lett psykologisk intervensjon, CALM (managing Cancer And Living Meaningfully), kan hjelpe til med å dekke et slik behov, mener de kanadiske forskerne som står bak studien.

Pasientene ble randomisert til å enten få terapi med CALM-metoden i tillegg til vanlig omsorg, eller til vanlig omsorg alene.

52 prosent av pasientene som fikk slik terapi hadde en klinisk viktig reduksjon i depressive symptomer, sammenlignet med de 33 prosent av pasientene som fikk vanlig omsorg.

Studien er finansiert av Canadian Institute of Health Research

 Les abstract her: Managing cancer and living meaningfully (CALM): A randomized controlled trial of a psychological intervention for patients with advanced cancer.

Dagens Medisin dekker kreftkonferansen ASCO i Chicago. Les alle sakene våre her og meld deg på vårt daglige nyhetsbrev.

Powered by Labrador CMS