Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Ikke spør forskerne, spør pasientene!

E-helse handler om at folk endrer sin måte å kommunisere på. Dette er en global megatrend. Vi trenger ingen forskning for å legge til rette for at også helsevesenet benytter dette til beste for pasientene.

Publisert: 2022-06-09 — 11.32

Steinar Pedersen

Innlegg: Steinar Pedersen, pensjonist ØNH-lege og mangeårig leder av Nasjonalt senter for telemedisin ved Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN)

I ET INNLEGG i Dagens Medisin den 6. mai 2022 argumenterer forskere fra Sintef for at det bør gjennomføres mer forskning for å få mer kunnskap tilknyttet innføring av e-helse tjenester.

Forskerne etterspør dokumentasjon av mulige gevinster gjennom studier av høy kvalitet, med tilstrekkelig lang oppfølgingstid og med et design som faktisk kan evaluere effekter: «Effektmålinger er krevende, men denne formen for evidens er standardkrav for at vi skal ha tillit til nye legemidler, nye medisinske sensorer eller nye behandlingsformer. Hvorfor skal vi ikke stille tilsvarende krav til nye digitale helse- og omsorgstiltak?»

KOMMUNIKASJONEN. Svaret på spørsmålet er at e-helse ikke er noen ny medisin. Det er ikke en ny behandlingsform. E-helse er en kommunikasjonsform. Og den er ikke ny. Det er en videreføring av den gode, gamle fasttelefonen. Denne er nå byttet ut med en mobiltelefon, et lesebrett eller en PC. Og lyd er supplert med levende bilde.

Og så er opplysninger som tidligere ble sendt på papir (brev), erstattet med elektronisk kommunikasjon – epost.

Vi trenger beslutningsdyktige ledere som setter borgernes behov foran forskernes behov

FREMSKRITTENE. Tenk om spørsmålene som forskerne ønsker belyst, hadde vært fremsatt den gangen hest og robåt ble erstattet av meldinger via telegrafen når det var behov for distriktslegen eller jordmoren.

Ble det den gangen spurt om de nye løsningene hadde effekt? Stilte man spørsmål om man kunne ha tillit til at de faktisk førte til bedre og tryggere tjenester? Eller var det så enkelt at dette ble sett på som et fremskritt så åpenbart at dette måtte komme til nytte for så mange som mulig?

HARMONISERINGEN. De aller fleste som er syke eller er pleietrengende og som har behov for helsehjelp, ønsker å motta dette hjemme hos seg selv.

De etterspør ikke forskningsresultater, de etterspør at helsevesenet innfører løsninger og tjenester som harmoniserer med hvordan de har benyttet elektroniske løsninger i sine hverdagsliv. Der har de brukt en app for å nå sin bank, sitt reisebyrå, sin matbutikk, sin klesbutikk og til å bestille time hos fastlegen sin.

BARE GJØR DET! E-helse handler om at folk endrer sin måte å kommunisere på. Dette er en global megatrend.

 • Vi trenger ingen forskning for å legge til rette for at også helsevesenet benytter dette til beste for pasientene.
 • Vi trenger beslutningsdyktige ledere som setter borgernes behov foran forskernes behov.

Just do it!


Tilleggsinformasjon:
Artikkelforfatteren oppgir ingen interessekonflikter, men opplyser at han har hatt en mangslungen yrkeskarriere, som øre-nese-halslege, sjef ved Nasjonalt senter for telemedisin i 20 år, eget konsulentfirma i tre år, leder av Helsehuset i Tromsø og Samvalgssenteret ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN).

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem
 • Morten Horn 09.06.2022 11.57.18

  Lege

  Jeg sitter her og har tlf- og videokonsultasjoner fra hjemmekontor, og det er flott og tidsriktig! Men jeg skulle gjerne hatt litt systematisk forskning på om det virkelig er effektivt/hvor mye man sparer, og hva som evt går tapt når man ikke sitter ansikt til ansikt. Kanskje spesielt tapet av det mulighetsrommet fysisk oppmøte gir, for å ta opp ting som krever litt tid og nærhet for å bringe på banen, enten fra pasient eller lege. Tilsvarende for e-helse: Det kan vel tenkes der som ellers, at man vinner noe og taper noe, og det er nyttig å få best mulig oversikt over dette før man gjør store strukturelle endringer?

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!