Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Mandag møtes Beslutningsforum, som ledes av direktør i Helse Vest, Inger Cathrine Bryne. Her er hun sammen med fagdirektør Baard Christian Schem. Foto: DM arkiv / Vidar Sandnes

Disse metodene skal Beslutningsforum ta stilling til neste uke

Direktørene i de fire regionale helseforetakene skal blant annet revurdere kombinasjonsbehandling mot benmargskreft og behandling mot to sjeldne former for hudkreft.

Publisert: 2022-05-20 — 12.45

Når Beslutningsforum for nye metoder møtes mandag 23. mai, er det ti metoder på agendaen. 

Her er sakslisten:

 • Metreleptin (Myalepta) som tillegg til kosthold som erstatningsterapi for å behandle komplikasjoner ved leptinmangel hos pasienter med lipodystrofi (LD):

* med bekreftet medfødt generalisert LD (Berardinelli-Seip syndrom) eller ervervet generalisert LD (Lawrence syndrom) hos voksne og barn fra 2 år og eldre

* med bekreftet familiær partiell LD eller ervervet partiell LD (Barraquer-Simons syndrom), hos voksne og barn fra 12 år og eldre der standardbehandlinger har mislyktes i å oppnå adekvat metabolsk kontroll. 

 • Isatuksimab (Sarclisa) i kombinasjon med pomalidomid og deksametason for behandling av voksne med tilbakevendende og refraktær myelomatose som har fått minst to tidligere behandlinger, inkludert lenalidomid og en proteasomhemmer, og som har påvist sykdomsprogresjon ved siste behandling. 
 • Lorlatinib (Lorviqua) til behandling av voksne pasienter med ALK-positiv avansert ikke-småcellet lungekreft (NSCLC) som ikke tidligere er behandlet med en ALK-hemmer. 
 • Alpelisib (Piqray) i kombinasjon med fulvestrant til behandling av menn og postmenopausale kvinner med HR-positiv, HER2-negativ, PIK3CA-mutert, lokalavansert eller metastatisk brystkreft, etter sykdomsprogresjon etter endokrin behandling som monoterapi.
 • Dupilumab (Dupixent) til behandling av alvorlig astma med type 2-inflammasjon hos barn fra 6 til 11 år.
 • Revurdering av Mogamulizumab (Poteligeo) til behandling av voksne med mycosis fungoides (MF) eller Sézarys syndrom (SS) som tidligere har fått minst én systemisk behandling.
 • Revurdering av Elotuzumab (Empliciti) kombinasjonsbehandling med lenalidomid og deksametason ved myelomatose.
 • Ipilimumab (Yervoy)/ Nivolumab (Opdivo) til andrelinjes immunterapibehandling av avansert melanom.
 • Tiksagevimab og cilgavimab (Evusheld) som preeksponeringsprofylakse av covid-19 hos voksne og ungdom i alderen 12 år og eldre som veier minst 40 kg. 

På sakslisten er det også en såkalt referatsak fra interregionalt fagdirektørmøte angående bruk av hydroksykarbamid (Xromi) til behandling av komplikasjoner ved sigdcelleanemi hos pasienter over 2 år.

Etter at Sykehusinnkjøp ved flere anledninger forsøkt å komme i dialog med legemiddelfirmaet og det fortsatt ikke er mottatt et pristilbud, har fagdirektørmøtet har vedtatt at oppdraget avbestilles og at behandlingen ikke skal brukes. 

Mandag legges fagdirektørenes beslutning frem i Beslutningsforum. 

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!