Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

FIKK JA: Patiromersorbitekskalsium (Veltassa) til behandling av hyperkalemi hos voksne med hjertesvikt​ er blant metodene som blir innført. 

Foto: Vidar Sandnes

Beslutningsforum for Nye metoder vurderte ti metoder. Samtlige fikk ja

Mandag vurderte Beslutningsforum en rekke nye legemidler. De blir alle innført i den offentlige helsetjenesten.

Publisert: 2022-01-17 — 13.05

Til sammen ti saker sto på sakslisten da Beslutningsforum, som beslutter hvilke metoder som skal innføres i den offentlige helsetjenesten, holdt møte mandag formiddag. 

Blant behandlingene som fikk godkjenning var Risdiplam, som innføres til behandling av SMA hos barn. 

Innføres
Medpor polyetylen-implantat innføres ved (re)konstruktiv ørekirurgi hos pasienter med mikroti som et supplement til dagens metoder.

Lenalidomid innføres til kombinasjonsbehandling med rituksimab ved tidligere behandlet follikulært lymfom eller marginalsone lymfom.

Pembrolizumab (Keytruda) innføres til førstelinjebehandling av metastatisk MSI-H (microsatellite instability-high) eller -dMMR (mismatch repair deficient)
kolorektal kreft hos voksne. 

Videre fikk følgende metoder ja: 

 • Cannabidiol (Epidyolex) innføres som adjuvant behandling av anfall i forbindelse med Lennox-Gastaut syndrom (LGS) eller Dravet syndrom (DS), gitt sammen med klobazam, hos pasienter som er to år eller eldre.
 • Patiromersorbitekskalsium (Veltassa) innføres til behandling av hyperkalemi ved serumkaliumnivå lik eller høyere enn 6 mmol/l hos voksne med hjertesvikt.
 • Trientindihydroklorid (Cufence) innføres til behandling av Wilsons sykdom hos voksne, ungdom og barn fra fem år og eldre med intoleranse overfor D-penicillaminbehandling. 
 • Budesonid smeltetabletter (Jorveza) innføres til vedlikeholdsbehandling av eosinofil øsofagitt hos voksne (eldre enn 18 år).
 • Tofacitinib (Xeljanz) innføres til behandling av moderat til alvorlig aktiv ulcerøs kolitt hos voksne med utilstrekkelig respons, tapt respons eller intoleranse overfor konvensjonell behandling eller biologisk legemiddel.
 • Tofacitinib (Xeljanz) innføres i kombinasjon med metotrexat til behandling av aktiv psoriasisartritt hos voksne som har respondert utilstrekkelig på eller er intolerante overfor tidligere behandling med sykdomsmodifiserende
  antirevmatiske legemidler (DMARD). 
 • Risdiplam (Evrysdi) innføres til behandling av 5q spinal muskelatrofi (SMA) hos barn fra to måneder, med en klinisk diagnose av type 1, type 2 eller type 3a SMA. Risdiplam (Evrysdi) til behandling av voksne (ID2020_104) vurderes i egen prosess på et senere tidspunkt.
Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!